Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1 Jan- 19 Dec1946

Terug naar bladzijde 318

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 320

46A - SCHRIFT-2

blz 319

[vel 17]
1946

1. Januari. Vandaag Moerdijkrijbrug in gebruik genomen. Rantsoenering gort, vermicelli, koek,
beschuiten afgeloopen. Nu al die artikelen moeilijker te krijgen.

4. Madeleine bij ons. Ik bij Hamers, wat minder koud, toch vorst 's nachts.

6. Kerk en daarna bij Henriette.

7. Naar Nijmegen, eerst gewandeld n.Beek, met Arts gesproken over wasch, geen
keus{?}, naar Ubbergen, bij Anna Boreel koffie gedronken, daarna doorgeloopen n.Nijmegen, bij Madeleine. Aangehouden in Berg en Dal voor persoonsbewijs, veronderstelden dat ik - met mijn rugzak - overlooper uit D. was!

13. Bezoek Grootenhuizen.
In Nov. 1944 Kapitein v.Marechaussée van geall. staf met burgemeester n. Groesbeek, constateerde de plunderingen, bracht rapport uit, waarop Geall. - Am? - generaal met burgemeester in Grbeek kwam kijken: Gemeentehuis, huis v. Burgemeester, generaal stak hier eenige zilveren servetringen, fotoalbum, enz. in zijn zak; huis v. Luyben, enz. Gen. werd steeds witter v. ergernis, gaf aan eind bezoek de dingen die hij in zijn zak gestoken had aan burgemeester: "dan worden die tenminste niet meer gestolen." Soldaten die zich hier bevonden, verplaatst. De volgende stalen net zo goed. Eerst Am. daarna Eng. daarna Canadeezen.
[achterzijde vel 17]
Thans 150 noodwoningen bewoond en 150 bijna af.

Februari. Steeds regen, zoals al in Jan. overal hoog water. Duitschers spuien hun overbodige
water naar Nederland, veroorzaakt overstromingen in Twente, Achterhoek en Ter Apel. Spoordijken verzakken. Waalka[de] onder.

Donderdag 14. Zitkamer in orde gemaakt en gaan bewonen. Mijn oude linnen gordijnen doen
dienst en 't kleed van Kie.

Vrijdag 15. Zus weer beneden, maar te bed, lijdt al drie weken aan bloedvergiftiging in
been door beet Joris. Te leen van Bart winkelbel. Eenige dagen geleden kwam Jetta en bracht mee waschkuipjes, bel, das v.Jan, sigaretten, zeep, kousen, kanten jasje, chocolade, stopgoed, garen.

Zondag 17. Paul en ik in Mook n. Maas gaan kijken, bijna tot aan muurtje kerk.

Zus viert haar verjaardag {26 februari}, steeds te bed. Moeder Theunissen kwam dien middag en Katy Gildemeester.

Maart. Eerste week koud, vorst, sneeuw.

Woensdag 13. Eerste voorjaarsdag. Nu de vorst weer den grond uit is, worden er opnieuw
mijnen geruimd en akkers geploegd, met de stoomploeg door de D. krijgsgevangenen uit 't kamp v. Mook. In 't begin der maand vloog een ploeg kapot door mijn, twee weken later de tractor waarbij de D. bestuurder beide beenen verloor. We horen telkens weer de zware ontploffingen, net als verleden jaar, er gebeuren veel ongelukken nu bij Klein Amerika.

18 en 19 Maart. Eerste keer 's avonds nachtegaal hooren zingen, d.w.z. alleen oefenen. Zware

Terug naar bladzijde 318

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 320