Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode Januari - 17 April 1941 slot

Terug naar bladzijde 31

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 33

41A-SCHRIFT-1 slot

blz 32

N.S.B. of liever W.A. optocht onmogelijk gemaakt door 't afzetten van de voornaamste straten, ook door S. Ze moesten toen langs omwegen en door de gasjes n. het station komen. Melis Stoke
Dienstmeisje dat zich bij familie v. Boreels aanbood en iedere avond vrij wilde hebben.

4 April op 5 April. Duitschers 's nachts vertrokken, zag 's avonds de kisten in twee vr. auto's
laden. 's nachts om tien over half n vijf schoten vlak op elkaar; hoorde v.D. soldaten die achter gebleven waren met het witte hondje dat de baas er van "heute Nacht erschossen worden ist, schade, es war ein so Guter Kerl." In Ede zijn er vier doodgeschoten. De D. gingen hier huilende weg. In Kleef ook executies.
Canisiuscollege moet 20000 opbrengen.
W.A. bij D. leger gevoegd. Voor veertien dagen L. des Heils opgeheven.

[achterzijde vel 5]

{In de bovenmarge: v.H. vrij, was niet uit de kleeren geweest, geen waschgelegenheid, eerste week hok waar hij niet in kon staan, duisternis.}

April 6. M.O. weer gevangen genomen, padvinders opgeheven. M.O. na acht dagen gevangen
gehouden te zijn, vrijgelaten. "Hoop dat dit de laatste keer is." Was meegenomen zonder hem eenige gelegenheid te geven iets van bagage enz met zich te nemen; kwam nog strakker terug.
Paschen. Mussert logeert op de Wolfsberg, in gezelschap o.a.v. twee heeren bewakers en zijn vrouw, in totaal 8 personen. Heeft een rede bij Kersten gehouden, zeer weinig succes. Loge Fluweelen Burgwal portret H.M. en kristallen servies v. Prins Frederik. Minister Goseling gefusilleerd, wegens ... bij ... Zweden ...

{In de marge} 17 April. In Amsterdam weer de bruggen n. Jodenbuurt opgehaald, daar volgens aanplakbiljetten wederom 200 Joden n. D. gebracht zullen worden "om de aanslag met vlammenwerper in de v. Woertstraat." Waren reeds 400 weggebracht. Worden in kwikmijnen zonder masker te werk gesteld. Joden langs trottoirbanden met handen in de hoogte geknield; gefilmd voor D. bioscopen. Inval v. Nsb bij v. Heutzplein.

{Einde tekst 41A}

Terug naar bladzijde 31

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 33