Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1 Jan- 19 Dec1946 Vervolg

Terug naar bladzijde 319

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 321

46A - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 320

griep gehad van 16 tot 21.

{Het kranteknipsel zat tussen vel 17 en 18}

 

[vel 18]

25 Maart. Zus voor 't eerst in den tuin om naar crocussen te kijken. Laatste dagen v. maart
warm, zonnig, begon op 24 Maart, zaaide in moestuin.

Terug naar bladzijde 319

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 321