Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1 Jan- 19 Dec1946 Vervolg

Terug naar bladzijde 320

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 322

46A - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 321

April
[vervolg vel 18]
Op 7 April een jaar hier terug. Moestuin voor 1/3 op orde. Vruchtboomen bloeien nog niet, enkel perzik en lei-pruim. Eerste dagen v. April zeldzaam warm, Zaterdag 6 afkoeling door koude wind, volgende dagen eveneens. Theo vond met spitten nog 2 mortiergranaten, kleine, in de tuin, z.g. anti-personal, die zeer gevaarlijk zijn, vooral verroest. Op Dennenkamp bij 't omspitten van moeder Theunissen's tuin resten v.Duitscher gevonden.

13 April. In afgeloopen week weer D. met stoomploeg verongelukt. Bij schieten op NsbeŽrs
die werken in Meerwijk en waarvan er trachtten te ontvluchten, werd soldaat van bewaking doodelijk getroffen.
Verder in April nog telkens mijnontploffingen. Op Klein-Amerika waren mijnen op een bepaalde akker gezocht, deze was daarna met stoomploeg bewerkt, doch toen de boer hem ging bebouwen, kwamen nog 18 mijnen te voorschijn die hij allen aan de kant v.d.weg legde.

[achterzijde vel 18]
Mei 1946.

Op 1 Mei begon de nachtegaal te zingen. in Maart, terwijl ik ziek was, had ik hem af en toe 's
nachts even gehoord, een p. korte tonen. De thuya's waar hij in nestelde, waren gekapt, hij heeft zeker een nieuwe nestplaats gezocht. Deze n. zingt buitengewoon, een ongewoon lied met allerlei variaties, soms tweestemmig, met musschengeluid{?} er tusschen. Hij schijnt nu te huizen in sierappel, moestuin. 't Is steeds zonnig, droog weer met koude N.wind.

Op Vrijdag 3 Mei 's avonds stille omgang n.Canadeesch kerkhof, Zus en ik gingen binnendoor
er heen. De brand die al weken in Wald woedt, flakkerde af en toe rood op; een heldere rossige zonsondergang. Wij verdeelden onze bloemen op de graven. Muziek speelde taptoe, Wilhelmus - hiervoor salueerden de 2 Canadezen aan weerskanten v.h.kruis - Wien Neerlands Bloed, slecht gezongen en daarna pas God save the King, waarbij Canadezen niet salueerden. Kransen werden gelegd. Wij liepen terug langs Woestijn.

Zaterdag 4. Mooie herdenkingsdienst voor de gevallenen en de bevrijding in onze kerk.

Maandag [6] blauw sportpakje en paar gekleede zwarte schoentjes van Hark gekregen.

Dinsdag 7. Zus en ik tent Oorlog en Opbouw.

Van Woensdag 8 tot Woensdag 15 op tentoonstelling bij stand Verzet iederen middag v. 2-5. Interessant werk, vooral om de gesprekken die zich ontsponnen. Jezuietenpater van SiciliŽ, verzetswerkers, boerenmenschen die van de invasiedagen vertelden.
[vel 19]

In deze week zijn de Canadeezen uit de Booby-trap vertrokken met al hun grafkruizen, naar Nijmegen.

17 Mei voor 't eerst weer stemmen v. 2de kamer. Wij in de Prot.School, die nog vol puin is en
gaten. Hierin werd met handgranaten gevochten. Communisten komen tot 10 zetels.

26. Zondag zwaar onweer, op Grafwegen koe, kalf en veulen doodgeslagen; beken
loopen door onzen tuin en langs de dorpswegen. Overal gaten geslagen, lekkende huizen.

Terug naar bladzijde 320

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 322