Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1 Jan- 19 Dec1946 Vervolg

Terug naar bladzijde 322

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 324

46A - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 323

23 Juli eerste Vierdaagsche weer, succes.

25. Na gloeiende dag vorige nacht hevig onweer, hagelsteenen als duiveneieren, een
wonder dat de verschillende noodruitjes niet bezweken; lekken aan alle kanten.

[achterzijde vel 20]

Op Plak, Horst en Bruuk is een groot deel v.d. oogst vernield: het koren voor zoover het nog niet gemaaid was, tegen den grond geslagen, het bietenloof geheel afgehageld en zelfs een koe door hagel doodgeslagen. Veel boeren hebben nog geen stalling voor 't vee. Ook boontjes kapot gehageld. De weg door 't Vilje verhard; men is begonnen daar woningen te zetten.

Zondag 28. Zus en ik 's avonds naar boer Daanen met brief van Henriette. Zagen hoe de oogst in
't lage land vernield is: van de aardappels staan alleen de geknakte stengels, van de boontjes idem en van de bieten. Roode kool aan flarden gehageld. De rogge en haver geheel verloren want uit de neergeslagen rijpe halmen zijn alle korrels gevallen. Ze wonen nu in heel kleine maar keurige noodwoning, hebben een jaar lang gewoond in de karschuur, bijna zonder licht.

Augustus.

Veel regen, af en toe warme dag en dan weer onweer. {In de marge: 14} Half. Aug hoorde iemand die het Can. kerkhof bezocht in den avond twee granaten over zijn hoofd suizen.
Eind Augustus Kie eenige dagen bij ons. Vroegen vergunning om in de verboden strook - 500 meter bij grens - te wandelen en maakten tocht langs Wyler waar zij de oorlogsverwoestingen zag.

24. Moerdijkbrug geopend.
[vel 21]
1946

Nu 410 noodwoningen gebouwd en 263 noodstallen.

September

Op 5 September Ineke en ik naar Giethoorn; brug van Zutfen juist hersteld, p. trein in eenen door van Nijmegen n. Zwolle, wel een betere reis dan een jaar geleden! Van Zwolle rechtstreeksche bus n. Giethoorn, waar wij om drie uur - vertrokken uit Groesbeek om 10 uur, verleden jaar duurde die reis nog een etmaal - bij Broer aankwamen.

{10 regels blanco}

20 September een zoodanige storm met rukwinden dat de molen van Jochems dol werd en wieken en kap verloor.

October 9. Wederom granaten gevallen, nu in Mooi Nederland. In Beek veel
ruiten gebroken. Dame in Beek die in dolle angst n. Nijmegen vluchtte; volgens haar begon de oorlogsellende opnieuw. Behalve die granaten hooren wij nog af en toe zware ontploffingen in 't Wald meestal, van munitie, enz. die tot springen wordt gebracht. Dikke rookwolken stijgen dan op, ruiten trillen en de huizen dreunen.

Terug naar bladzijde 322

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 324