Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 4 Jan - 31 Dec1947 Vervolg

Terug naar bladzijde 326

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 328

47A - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 327

Andrée legde uit waarom zij Rein zijn laatste rustplaats op 't Westerborker kerkhof had gegeven. Wij herinneren er aan hoe hij van dit stille plekje op de rand van de esch hield. Hartman zeide: "Ja, meneer hoort bij Drente", stroef en strak en toch zoo vol fijn gevoel. Boer Pol: "Wat spiet 't mien dat ik hem nooit zegd heb zien maaiers zin best, toen hij 't mij vroeg."
In Drente en Friesland volop turf die niet verkocht mag worden, ze wordt pas vrijgegeven 1 April. Nu heeft iedereen gebrek aan brandstof. Wij kregen 2 karren hout voor / 80,- uit de Holdeurn. Nog een paar boomen gekapt Oostkant v. boomgaard.
Steeds vorst, ook overdag, ondanks de zonneschijn, Zaterdag 8 ijsregen. Gladdigheid. Deze Zaterdag 11-stedentocht, velen gaven 't op om koude. Bevroren ledematen. Bij Dokkum verboden doktoren verder rijden wegens koude, na tien uur 's avonds.
Wederopbouw-architecten moeten alle plannen goedkeuren, keuren veel af om gezag te handhaven. Zoo de boerenschuur en stal van Poele, Heikant. Boer P. stond echter op zijn stuk: "Zoo en anders niet". Architect v.Wederopbouw Boerderijen bleek nooit boerderij zelfs maar geteekend te hebben. Kippenhok v.Poele, door Bart geteekend, door arch. overgetrokken, waar deze / 155,- voor inde.

[achterzijde vel 24]

Dinsdag 18. 12 gr {-11 oC}. Prinsesje Maria Christina geboren. Wij dien dag zonder brandstof,
met wat uitgezeefde kolen begonnen, gelukkig ging Bart die de vlag heesch, hout hakken. buurman Smit stuurde 's avonds cokes.

Vrijdag 21 Februari. Naar Groningen om tentoonstelling Rein in Pictura te zien. Rivieren dicht, sneeuw tot Zwolle, noordelijker alleen wat sneeuwriggels. 's Nachts zware sneeuwval in 't N. Drie zijden van groote markt verwoest. Waren gelogeerd in Doelen.Tentoonstelling prachtig. Beneden L-zaaltje met rood- en zwartkrijt-teekeningen, R. rococozaaltje met aquarellen en penteekeningen, twee bovenzalen met schilderijen. De tentoonstelling werd Zaterdagmiddag geopend. Zaterdagmorgen naar mevr. en Dr.Bicker Caarten in Haren, arme Dr heeft berri-berri door vitaminegebrek van bezettingstijd, D. vonden 't niet noodig [dat] hij hier-voor behandeld werd, te oud. Hartelijke ontvangst: "De dochter van onzen goeden ouden vriend, ik had een groote achting voor Uw vader." Tegenstelling met be-groeting van Andrée. Prettig teruggereisd met mej. Scherf tot Zwolle. Half elf in Nijmegen, in Bonte Os geslapen.Maart. Langzamerhand begint het in de zon 's middags te dooien, om 's nachts weer op te vriezen. Af en toe sneeuw, glad. De kinderen rijden steeds sleetje, de scholen, ook de hoogescholen gesloten om de vorst en kolengebrek. Wij kregen nog een mud, uit de schepen die in 't Maas-Waalkanaal ingevroren liggen. Verder een p. karren hout uit de Holdeurn. Mariendaal zonder brandstof, 't Holl. klooster eveneens.Op 2 Maart de Waal opengebroken.

 14 Maart, er ligt nog sneeuw bij plekken, op de Hucht en andere plaatsen op de akkers groote

 

Terug naar bladzijde 326

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 328