Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 4 Jan - 31 Dec1947 Vervolg

Terug naar bladzijde 328

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 330

47A - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 329

waren, gaf de welpomp na eenigen tijd zuiver water en niet bruin meer en slecht smakend ..... In de tuin lijk Duitscher gevonden met graven.}

16 Juli 's avonds bij Theunissen op Dennenkamp. Nieuwe boerderij staat. Mooi woonhuis,
maar diverse stommiteiten Wederopbouw.
1. Kelders niet benut, noch huis, noch gier, evenmin waterput, dus deze worden gedicht en nieuwe moeten gemaakt.
2. Deeldeur te laag voor volle wagens.
3. Paardestal zonder krib en koestal zonder groep geteekend.

In deze maand nog eenige ontploffingen, ook bij de vele boschbranden. Een paar malen kinderen en menschen op mijnen geloopen.
Met 't boschbessenplukken vinden kinderen die door groote vliegen omzwermd worden, halfbegraven lijken in 't bosch. 't Bleken 3 D. en 1 Eng. te zijn.

Augustus. Steeds heel warm, geen regens. Dikwijls 's middags te warm om buiten te zitten,
hoewel wij meestal op 't kleine grasveld thee drinken. Bloemen en groenten verdorren, grasvelden gelijken versleten cocosmatten; Rosa, 't schimmeltje van Driessen vindt haast niets meer te grazen.
Telkens boschbranden, meestal gaat 't alarmsein tusschen 12 en 2. 't Wald brandt bijna voortdurend, nu hier, dan daar. Veel ontploffingen, soms gelijkt het een geregelde beschieting. Door marechaussées en anderen geconstateerd dat D. machinist vanaf locomotief brandende kolen bij ons in 't bosch gooide. In Wald veel voor Holland bestemd mijnhout verbrand, veronderstelling brandstichtingen.

21 en 22 Aug. In Giethoorn, daar alles groen. veel vreemdelingen maken G. onveilig.

25 Aug. Korte, hevige regenbui. 't Wald brandt steeds en ook telkens onze bosschen. Eenige
dorpen zwaar gehavend door branden.
[achterzijde vel 26]

1947 September

1 Sept. Naar Giethoorn, Ineke en ik. Warmte, zon, water, zaligheid. Bruin gestoofd.

Op 10 September eenige regen, later meer buien.

23. Met Willy en fr{?}.v.Sp. door velden, ontploffingen op Wylerberg, helmen, parachutegoed.

27 Sept. Boerenknechtje van 17 jaar - uit Heumen - bij Klein Amerika verongelukt met ploegen op mijn.

In November weer ongelukken met mijnen, niet doodelijk.

Nieuwjaar werd begroet met veel schieten, ook stengun-geratel

 

Terug naar bladzijde 328

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 330