Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 5 Jan. 1948 - 27 Dec 1949

Terug naar bladzijde 330

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 332

48P - SCHRIFT-2 

blz 331

[vel 27]
1948

Zachte winter, op 5 Januari zingt de merel voor 't eerst.

Van 9 tot 13 Februari in den Haag, bontjas gehaald.

19 Februari wordt het koud, ijzige storm.

23 ,, wat sneeuw

25. Tsjecho-Slowakije om.

Eind van de maand zacht weer. In den tuin kan deze winter bijna voortdurend gewerkt, Theo vindt nog eenige mortiergranaten en bij 't schoonmaken van het vijvertje lege handgranaat.

5 Maart eerste zaaisel in moestuin.

Midden maart worden de D. graven achter 't Kruis in 't bosch geruimd en n. Duitschland overgebracht.

Op 16 maart politie op jongensschool gekomen: eenige Stekkenbergsche jongens hadden zelf opgegraven en hoofd als voetbal gebruikt.

19 Maart naar Amsterdam. Iedereen vervuld van bolsjewistische dreiging. Guur, zonnig weer. Veel meer in de winkels te krijgen, veel ondergoed, kousen, enz., maar weinig punten.

{4 regels spatie]

Tweede zaaisel in den moestuin, ook uitjes{?} gelegd.

28. Pater de Greeve spreekt over het gevaar dat de paus dreigt.

29 maart. Met Paschen ieder vier eieren toegewezen. Vanmorgen in de kerk komende, vliegen
vier zwarte kauwen rond. Onder 't orgel-spel en de preek hielden zij zich rustig, zaten te luisteren op een richel boven de preekstoel. De kinderen natuurlijk zeer onrustig. Dag begon koud, later 60 graden {15 oC}, 's middags in bosch met Joris en Paul.

[achterzijde vel 27]

November. In 't midden der maand Deventer kleed in zitkamer en ganglooper gelegd. Kleed overgenomen van mevr. Spillenaar Bilgen uit Ubbergen, die uit haar huis trekt, Anna Boreel deed het ons aan de hand, Van de randen v.h. kleed werd de looper gemaakt.
November. Suiker en suikergoed, macaroni en brood van de bon, maar nu hooger in prijs. Arbeidersgezinnen krijgen daarom één gulden toeslag.
December. Met Sinterklaas veel snoepgoed gekocht, vooral ook door de arbeidersgezinnen, met de overweging dat de gulden extra daar mooi voor gebruikt kan worden.
In Amsterdam veel kijkers in de straten maar weinig kopers in de zaken, behalve speelgoedwinkels. Wollen ondergoed nog bijna niet te krijgen.

{einde 1948}

 

Terug naar bladzijde 330

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 332