Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 5 Jan. 1948 - 27 Dec 1949 Slot

Terug naar bladzijde 331

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 333

48P - SCHRIFT-2 Slot

blz 332

[vel 28]

1949

 

Zachte winter, veel griep in 't land.

 

 

 

 

 

  Eind April kleine strook≠jes Duitsche grond bij Nederland gekomen, hier in de buurt Wylerberg of Duivelsberg en Elterberg. D. maakten er eerst veel drukte over om annexatie te voorkomen, voorname≠lijk de ambtenaren en het hogere bestuur, trachtte bevolking op te winden, die alleen om materiŽle redenen zich angstig lieten maken. En er zich na de bijvoeging goed in schikte. De menschen in Cranenburg betreur≠den het, niet bij Nederland gevoegd te zijn "wat hun beloofd was."

30 Juni Djokja ontruimd door Nederlandsche troepen.

10 Augustus. Wapenstilstand in IndiŽ.

5 November. Alle distributie behalve van koffie en kolen afgeschaft.

27 December. IndiŽ souverein verklaard.

{Einde 1949}

 

 

 

Terug naar bladzijde 331

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 333