Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1950 - 1957 Vervolg

Terug naar bladzijde 332

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 334

50P - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 333

[achterzijde vel 28]
1950

In deze zomer de nieuwe bakkerij en lunchroom van Driessen evenals nieuwe zaak Schoenmakers in gebruik genomen, huis Küsters gebouwd, de beide Ostendorpen.
In September verhuisde Wim de tuinjongen met zijn familie van het kippenhok dat zij tot nu toe bewoond hadden, naar de op eigen kosten gebouwde houten woning. Daar hun boerderijtje net over de grens lag, hebben zij geen oorlogsschadevergoeding gekregen en moesten de geheele bouw zelf betalen.

{Einde 1950}
[vel 29]
1951

Hier en daar worden nog granaten en ander oorlogstuig bij spitten ontdekt, zoo bij Katy Gheel Gildemeester in den tuin 3 handgranaten, waarvan 2 op scherp stonden.
Vanwege de hoge koperprijzen worden in de loop van zomer en najaar overal de kuilen met rommel, die zich in bosch en akkers bevinden, weer opengemaakt om granaathulzen, enz te bemachtigen. Menigeen brandt er letterlijk zijn vingers - en erger - aan, daar 't kruit zijn werking behouden heeft.
Alle metaalprijzen hoog. In de Kerstvacantie slepen de kinderen met allerlei karretjes de rommel uit bos en velden naar Oome Frits toe. Hij vertelde mij later dat hij er in die dagen 15 ton metaal had liggen, dus 15000 K.G. 't Was dan ook een geweldige berg. 't Is een welkome opruiming van rommel die overal op plekken ligt.

{Einde 1951}
[achterzijde vel 29]
1952

Thans is alles van de bon, ook de koffie, die tot nu onder de distributie viel, als laatste artikel.
In 't begin v.'t jaar zijn in de bus eenige Stekkenbergsche jongelui gearresteerd die met handgranaten speelden.
Het metaal opgraven gaat steeds door. De zaak van Küsters profiteert er van want de Stekkenbergers kopen voor de opbrengst meubels en vooral beddegoed, ook matten, enz. Een man kwam er met / 600,- "ik betaal maar dadelijk, anders loopt het mij nog de zak uit." Drie mannen uit het Herwesdaal groeven in één nacht voor / 900,- waarde op. Ook met het smokkelen van koffie naar Duitschland wordt veel verdiend, want over de grens is echte koffie enkel zwart te krijgen.

13 April. Zeldzaam mooie Paasdagen. Een veertien dagen geleden sneeuwde het hard en woei
er een Poolwind, een week geleden lag er hier en daar nog wat sneeuw opgewaaid in de schaduw en op 9 April hadden we 75 graden {24oC}.

18 April. Bij het opgraven van granaathulzen vonden 13-jarige jongens in de Bruuk bij 't Wald
een onontplofte granaat waar ze proeven mee gingen doen, op timmeren. Eén jongen gedood, de ander zwaar gewond.

 

Terug naar bladzijde 332

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 334