Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1950 - 1957 Vervolg

Terug naar bladzijde 333

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 335

50P - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 334

[vel 30]

 

November

In 't begin van deze maand werd er een drijfjacht in 't Wald gehouden, waardoor 8 wilde zwijnen n. Groesbeek vluchtten. Ze liepen in Vilje door heggen en hekken heen en één kwam zelfs op een deel. Vader zwijn keerde om bij nadering van 't dorp, moeder en de grote kinderen renden door, in kiellinie, langs de Molenweg, tot groot vermaak van de schoolkinderen. Pietsje Cramer zag drukte van auto's en fietsers op de weg, honden rennen in de wei, de koeien eveneens, achter een beest aan, dat recht op de noodwoning af kwam, over de stoep heen en vervolgens de vallei in, de honden er achter, die evenwel het spoor bijster werden toen het zwijn in 't bos verdween. Volgende dag werden ze weer in de Hoflaan gezien.

 

Brand van de borstelfabriek in de Ooievaar. Werkvolk had wel wat horen knetteren, maar dacht dat het "muuskes" waren.

 

 

 

{Onderstaande brief zat ook tussen het dagboek, mij is niet duidelijk waar Tante Nel was toen "Zus" hem schreef.}

 

      

Groesbeek, 19 November 1952

Beste Nel,

Even een lettertje op een van de beroemde velle­tjes! Dank voor je kaart. Thüs zei immers dat hij dacht dat ze misschien op Maandag niet reden? Ja, 't was hier ook heel slecht weer; 't sneeuwde hier ook en in de nacht van Zondag op Maandag vroor 't hard; zo konden we gister niets afdekken, want de sneeuw lag er nog, vanmorgen ook nog, nu dooit 't, maar 't is N.O.storm en Thiessen durfde niet afdekken, dan blijft 't koud eronder, wat logies is. Cécile is nog steeds niet zo best; we mochten er van Opie Zaterdag een kwartiertje naar toe; 't hart reageert niet op de medicijnen.

Op de Wolfsberg Zondag hebben we gezeten bij 't blokkenvuur in de zitkamer; 't deed enigszins denken aan Annéville, al was daar meer sfeer. Vanwege de kou zijn we ook ons  winterkwartier in de achterkamer gaan betrekken; wel jammer, we waren zo aan de voorkamer gewend geraakt en heb ik nu een erg opgesloten gevoel. Je hebt zeker ook wel in de courant "het" evenement in 't dorp gezien van de brand in de Ooievaar? Om 5 over  

{In de linker marge: Er is ingebroken bij Mevr. Tijdeman, ze heeft den dief gezien, maar hij is niet gepakt.}

 

 

 

 

 

     [achterzijde brief]

 

9 ging de sirene en toen ik vóór even ging kijken of ik iets zag, sloegen de vlammen al uit. El was op een vergadering in Nijmegen en Paul net in bed, maar kwam natuurlijk mee naar de badkamer toen ik naar boven liep. We hebben daar een half uur gestaan en hoorden de Nijm. brandweer aankomen loeien; maar er was niets meer tegen te beginnen; 't was een

 

Terug naar bladzijde 333

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 335