Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1950 - 1957 Vervolg

Terug naar bladzijde 334

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 336

50P - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 335

angstige vuurzee en de stukken brandend hout en borstels vlogen door de lucht; af en toe knalde 't. Alleen 't allerachterste stukje, waar cellulose lag en dat door een brandmuur van 't gebouw was gescheiden, is behouden, dus naast 't kostershuis. Maar verder staan er alleen 4 kale steenen muren. 't Bericht in 't Hbl. was ook weer heelemaal fout, houten huis en bevriezend water, enz; 't was wel koud, maar bij den brand was 't warm! Zelfs bij Gien waren de ruiten zó warm, dat ze bang was voor springen. Een personentrein naar Duitschland heeft een helen tijd gewacht met langsrijden en tenslotte heel langzaam doorgereden. El is om kwart voor 10 nog met Paul gaan kijken, maar toen waren zolders en dak al ingevallen; hoewel 't vanmorgen (Woensd.) nog rookte. Oorzaak onbekend, men denkt een te hard gestookte kachel; de zaak ging goed, 20 man personeel en met Januari zouden er nog 20 bijkomen. Burgemeester en vele brandweerlieden waren in zaal Jacobs, waar een uitvoering van Wilhelmina was; maar je begrijpt, dat de zaal leeg liep! Nu ben je ook weer op de hoogte! Met ons aller hartelijke groeten aan Katy en veel liefs van de hele familie voor jou,
Zus.

{einde 1952}
[achterzijde vel 30]
1953

In Februari twee echt Groesbeeksche merkwaardige huwelijken. 't Ene, mooi om te zien, van de jonge Lamers, voorzitter der Landelijke Ruiters v. Groesbeek en Maas en Waal, met een dochter van "den Dunste"{?}. Ruiters, ... hele erewacht, gingen het bruidsrijtuig vooraf en volgden het.
Het andere huwelijk was van de dochter v.d. voddenman uit het Horregat - Lindert Sterk alias Jansen - met den zoon v. een voddenman uit Elst. De bruid in smaakvolle grijs-lila japon, ontsierd door witte sluier, de bruidegom in knalgroen pak met vuurrode das. Zeven auto's in de stoet.
Begin September zou de nieuwe brandspuit ingewijd worden.
29 Mei was de Marechausséekazerne geheel uitgebrand. De brand begon in het schuurtje waarin enige landmijnen, stro, munitie, hout, benzine en een motorfiets opgeborgen waren en sloeg over op het rieten dak, dat de oude spuit niet voldoende kon bereiken. Meteen met die inwijding zouden de menschen hun uniform voor 't eerst aan krijgen. Om alles plechtig te doen geschieden zou er op een bepaalde dag om half drie een demonstratie v. Gemeenteraad en belangstellenden worden gegeven op het veld bij Verbeeten. Een stapel brandbaar spul lag er opgetast. Kwart over twee krijgt Bart Nillesen een brandmelding van het Wit-Gele Kruisgebouw, waar een vonk in een flesch petroleumether was
[vel 31]

gevallen, welke sprong en het gehele vertrek in brand zette. Bart liet zijn sirene loeien, in vreezen en beven of de menschen wel zouden komen op dat vervroegd alarm. Maar ze kwamen met spoed, met de nieuwe wagen. Ondertussen had de er mee belaste man de brandstapel op het terrein aangestoken, de sirene ging immers. Toen er geen brandweer verscheen, had ieder hatelijke opmerkingen over uniformen die zeker niet pasten en wagens waarvan de motor weigerde.

{Einde 1953}

1954

Dorpsstraat geasfalteerd nadat voorgaande jaar de riolering was aangelegd.

1955

 

Terug naar bladzijde 334

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 336