Het Dagboek van Mej. P Dozy (1946 - 1972) over de periode 1961 - 4 mei 1972 Slot

Terug naar bladzijde 336

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 338

60P - SCHRIFT-2 Slot

blz 337

[Vervolg achterzijde vel 31]

1961

In de voorzomer is het hotel-café-restaurant Peerenboom geopend. De nieuwe kerk op de Stekkenberg is gewijd en in gebruik genomen. Aan het einde van dit jaar begon men het bovenste deel v.d. Zevenheuvelenweg te verharden.

{Einde dagboek, echter enige vellen verder staan nog de volgende aantekeningen:}

 

Bart vertelt van offensief 8 Febr: Nacht van 7 op 8 bombardement met vltuigen op Kleef en Goch, doelen met lichtkogels verlicht, geheele O.horizon vanuit Heumen te zien daghelder. 's Morgens om 5 uur begon het bombardement met de 1000 kanonnen die van Nijmegen tot Mook opgesteld stonden en verder, ook in Katwijk aan de Maas.

Zwaar gevochten bij Plasmolen en verder, Groesbeeksche deel minder, daar hadden ze de bevende Hitlerjugend over zich, Plasmolen S.S.

In 1865 en 1933 opgravingen in Groesbeek of liever vondsten van Romeinsche oudheden, enz. bij toevallig graven. 1933 Vilje.

75 millioen pond Sterling als vergoeding voor in beslagname Elst, Groesbeek, Malden, Mook door Geallieerden gegeven.

Oppidum Batavorum door Claudius Civilis verbrand bij oprukken der Romeinen, hij vluchtte met zijn mannen in de Betuwe. Romeinen vestigden legerkamp ter hoogte museum Kam. Ten O. daarvan kwam burger nederzetting, die later, met zwakker worden der Romeinen verplaatst werd naar Weurtsche kant. In 200 n.Chr. ongeveer(?) versterkten R. grenzen rijk opnieuw, toen nederzetting Oost weer betrokken.

4-5-1972 Op Stekkenberg, achter Kinderhuis, zware granaat gevonden, idem bij Bruuk.

 

 Einde Dagboek

 

Terug naar bladzijde 336

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 338