Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 17 April 1941 slot

Terug naar bladzijde 33

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 35

41B Blok slot

blz 34

die eerst de telefoon afsneden en verder in huis de boel kort en klein sloegen; het kindje in de wieg gelukkig echter spaarden. Mevrouw was den tuin in gevlucht en had daar om hulp geroepen.
De grüne Polizei is sedert eenigen tijd uit het Lyceum vertrokken. Zoodra de school weer gewoon in gebruik werd genomen, heeft de directeur de klok en het speelwerk aan de gang gemaakt.
Als de Duitschers meubels, enz. noodig hebben voor hun inrichting, dan worden deze gehaald uit de huizen van Joden. Zoo o.a. uit de Lairessestraat bij den directeur van Hirsch, bij den uitgever Q. etc.
Uit Amsterdam zijn veel D. troepen vertrokken, zooals overal elders in het land, doch 't is moeilijk na te gaan, wat gebleven of wat gekomen is. Zoo reden treinen vol soldaten te Enschede het land binnen, om bij Emmerik het land weer te verlaten .....
Op tweede Paaschdag zijn gebombardeerd IJmuiden, Hembrug en Haarlem, hier kwam o.a. een bom vlak bij het paleis van den bisschop neer. De treinen van Leiden konden het station niet binnen komen; volgens de een was er een munitie - volgens de ander een transporttrein getroffen. Rekenende volgens het aantal vrachtautos die na het ongeluk bij het station ingeladen werden, waren er veel getroffenen.

{Einde tekst 41B}

Terug naar bladzijde 33

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 35