Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 21 April - 7 Juni 1941

Terug naar bladzijde 34

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 36

41C SCHRIFT-1

blz 35

21-22-23 April 's avonds hevig gevochten in Nijmegen. 22 April zijn 15 menschen naar het
ziekenhuis gebracht. Een Nsber dood, interior decorater - inferior dictater.
Bombardement Zuider Ziekenhuis R'dam, was feest in barakken voor anniversaire H., zooals met ... op het Oranjehotel ... .

28 April. Jan S. gevangen. "In deze bajes zit geen gajes, maar Holl. glorie, potverdorie."
Buchenwalde gevangenen laten zwemmen gedurende den winter, met als gevolg longontstekingen, wat minister Goseling ook gehad heeft. Familie krijgt dan tijding dat gevangene overleden is, indien men prijs stelt op zijn asch, dan duizend gulden overmaken. 2 Zeeofficieren ontvlucht n. Zwitserland.
In Amsterdam 2 vlt. van nieuw type gemaakt, deze zullen door Holl. piloten geprobeerd worden. Ze schieten de D. van benzinestation neer, nemen voldoende benzine in en steken over n. Eng. met de teekeningen van de vlt.
[vel 6]

{In de bovenmarge: Aardappeltekort, optochten van ontevreden vrouwen. In den Haag en Eindhoven worden er mitrailleurs op gericht als dreigement.}

10 Mei. 20 X. Krans op graf v. Rekman mocht pas nà de herdenkingsdagen gelegd worden,
doch op 11 Mei was zijn graf met bloemen beladen; opschrift: "Wees getrouw tot in den dood en ik zal de kroon des levens geven."
Op veertien Mei sloten wij het huis om twee uur aan den voorkant, wat hier ongestoord gebeurde. In de steden commandeerde de politie dat gordijnen, enz weer open gemaakt moesten worden. Op huizen geschreven: Deze zijn Engelschgezind.

13 Mei. Bereikte ons de tijding dat Hess per nieuwste Messerschmidt v. Messerschmidt's vlv.
opgestegen is, n. Eng. Zijn adjudanten gevangen genomen en ook M. zelf.

17 Mei. G.v.d.Br. vertelt van zijn gevangenschappen. Zat samen met D. Jood en jongen v. 17
jaar die Vrij Nederland verspreid had. {In marge: Gebrek aan lucht in de cel.} Kregen ieder 1 boek van Carl May. Maakten van verduisteringsgordijn schaakspel. Rechter B.d.Vr. sloot vriendschap in de gevangenis met medegevangene, zooals zoovelen, die samen zaten. In de herdenkingsnachten druk gevlogen.
Er komen geruchten van onlusten in Berlijn, Keulen - daar werden de mitrailleurs op de menigte gericht met als gevolg 1800 dooden, Bremen, Hamburg.
Aan onze grens probeeren D. over te komen. Angst voor Holl. bezetting. Portretten v. Hitler v.d. wand genomen en vernietigd.
[achterzijde vel 6]

20 Mei. D. roode kruistrein van " 22 wagens kwam 's avonds langs naar D. gaande. Geheel
gevuld, eerste wagens met brancards, volgende zittende zieken, laatste staande. In Nijmegen veel gewonden met schuiten aangebracht, die over geladen werden in de trein. Overal in 't land relletjes en gevechten.

24 Mei. Ds gevangen genomen door S.S. Huiszoeking waarbij Ranseling{?} en de
"Judenbücher" in beslag werden genomen. J.de Kr. en de W. hebben hem aangegeven; beschuldigd op preek v. Zondag 18 Genesis: "alle dingen zijn tegen mij" en Rom.8: "alle dingen werken mee ten goede", in 't bizonder om uitlating over goud, aardappels, enz en kerkeblaadje.
Op gevangenis Scheveningen stond met oranje letters geschreven: In deze bajes, zit geen gajes, maar Hollandsch glorie, p.v.d." Op gev. in Arnhem: "Hier temt men leeuwen en apen, maar geen Holl. knapen." Toen de stadsreiniging de letters trachtte te verwijderen, werden ze zwart, ze bleken

Terug naar bladzijde 34

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 36