Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 21 April - 7 Juni 1941 Slot

Terug naar bladzijde 35

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 37

41C SCHRIFT  Slot

blz 36

diep in de steen te zijn gedrongen. Man uit omgeving v. Deurne werd uit Scheveningen ontslagen met slechts 17 cent op zak. Een p. heren gaven hem vijf gulden om thuis te komen, een ander reepen chocolade, zeiden alledrie dat ze daar hun vaste posten hadden om de ontslagenen te helpen.
[vel 7]

In April werd in Groningen gevangen genomen een N.S.B. leider en door de D. doodgeschoten. De man stond in de stad bekend als een fel Nsber, had voortdurend de vlag van zijn huis wapperen en werd door alle goede vaderlanders met verachting beschouwd, weinig wetende welk een heldhaftige rol hij speelde. Tijden lang, gedekt door zijn Nsb-schap heeft hij een geheime zender in zijn huis bediend.

Pinksteren. Nacht v. maandag op Dinsdag een onophoudelijke stroom v. Eng. vltuigen. Vr en na twee uur zware dreunen v. bommen, bij Gennep, kruispunt Beugen{?}; bij Goch zag men een brand. Drie{?} D. vlt bij Mill neergekomen, neergeschoten. {In marge: Jansberg brandbom v. huis en op huis Nsb 2 brbom.}
Mar.W.V. had 500 gouden tientjes in haar safe, die de D. tegen reu hebben meegenomen.
P.P. vertelt hoe op den nacht volgende op de wapenstilstand zij met haar hoofdverpleegster naar de Grebbeberg is gegaan, waar haar hulp was ingeroepen voor gewonden die er nog lagen. Lugubere tocht in den nacht per auto, langs de wegen overal lijken; door het bosch geleid door een fourier, bij licht van hun zaklantarens, die hen in de loopgraaf bracht bij de gewonden die hij verzorgd had, zoo goed als 't ging, doch bij gebrek aan hulpmiddelen stonken de wonden erg. Ze lagen in de kleine slaapplaatsen opzij in de loopgraven; de loopgraaf was zoo smal, dat een brancard er juist in kon neergezet worden en de menschen over den smalle kant er op getild moesten worden. "Een tocht die ik nooit zal vergeten."
[achterzijde vel 7]

In n week 1 Nsb. en 1 S.S.meisje die zich aanboden, eene familielid v. meisje dat er reeds dienst had gedaan. Ds geeft geen inlichtingen over politieke richting. -

Juni. Sergeant S. vertelt van soldaat aan de Grebbe die in loopgraaf mitrailleur bediende en
ondanks de schoten die hij in beide schouders kreeg, met schieten doorging, waardoor D. niet over de door hem bestreken weg konden naderen. Toen er echter een handgranaat in de loopgraaf werd gesmeten, die hem aan de beenen raakte, viel hij. De D. stormden over hem heen de loopgraaf in. Na een tijd te zijn blijven liggen, kroop hij er met moeite uit en naar een nabijzijnd boerenhuis toe, dat weinig beschadigd was. Vond hier een kan water waaraan hij zijn hevige dorst wilde lesschen, doch gooide deze door onhandige beweging om; likte het water v.d. grond op. Wist nog een p. lakens uit een kast te trekken om zijn beenen te verbinden. Is vijf dagen blijven liggen, soms bij kennis, dikwijls bewusteloos, voordat hij gevonden werd. Eene been moest afgezet, doch is verder geheel hersteld, en verlangend om weer op de D. af te trekken.
Nog 200 in Utrechtsch ziekenhuis, en 200 die hoewel {Zin houdt zomaar op}.

6 op 7 Juni. Drukke vliegnacht. In volgende week eveneens veel gevlogen en bommen neergekomen. Brandbom vr huis Jansberg op 3 meter afstand. 2 op huis Nsber in Mook.
Wachtkamer S.S. Arnhem, afd. Nsb. Allen vol klachten dat
[vel 8]

de menschen hen negeeren, hinderen en niet meer van hen koopen. Bij binnenkomen: "Hou zee".

{Einde tekst 41C}

Terug naar bladzijde 35

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 37