Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 10 mei 1940

Terug naar bladzijde 3

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 5

40c - schrift 1

blz 4

{Zwaar beschadigd los vel, gezien de tekst betreft het de Duitse inval in 1940.}

 

Heumen                       ...                     6 's avonds stelling langs

Maas-                          ...                     , doordat ze deze in de

rug aan...                      ...                     waar ze over het kanaal

gekomen                      ...                                 kazematten hebben

getracht de                   ...                     ook stuk te schieten, ...

ben echter met             ...            een soldaat die stand

hield in een kazemat ... toegevoegd: "Sie Schweine,

wie wagen Sie es, gegen D. zu fechten" waarop een

brandbom in deze kazemat werd gegooid. Een officier

maakte de krijgsgevangenen uit, dat ze zoolang weer-

stand hadden geboden, ze waren zoo erg als in Polen,

hij had nog geeneens gelegenheid gehad om te eten.

"Wij ook niet" werd hem geantwoord.

De krijgsgevangenen werden naar Kleef vervoerd en

hem bij aankomst aldaar gecommandeerd: "Singen"

Het antwoord hierop was kort en bondig: "Stik"

 

In totaal 2000 Duitschers uit Maas opgevischt door

net bij pontonbrug.

In den Winter: Februari of Maart, is er een meisje

in de Maas verdronken. Men ging naar haar dreggen,

doch staakte het, toen men, in plaats van haar,

na elkander de lijken van tien D. soldaten ophaalde.

 

{Einde tekst 40C}

 

Terug naar bladzijde 3

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 5