Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 augustus - 31 december 1941

Terug naar bladzijde 45

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 47

41F CAHIER-1

blz 46

{1941} {vel 1}

Eind Augustus is in Keulen wederom opstand geweest. Na een hevige nachtelijke bomaanval kwamen de bewoners 's morgens uit hun schuilkelders en zijn toen door de stad getrokken met opschriften als: Weg mit Hitler, Wir wollen Brot, Wir wollen Fleisch, Wir wollen Frieden, wir wollen kein Krieg. Winkels werden geplunderd. Het kwam tot vechten en 467 menschen, meest vrouwen, werden neergeschoten. De lijken sleepte men naar de pleinen, waar ze drie dagen als afschrikwekkend voorbeeld bleven liggen.

31 Aug. Overal boven het land zijn uitgegooid: blaadjes waarop 't portret van de Koningin, de
prinsessen en de prins, pakjes sigaretten, fiets- en autobanden, thee, stukken goed.
Hier moeten de menschen weer wacht loopen (als straf voor 't dragen van oranje op 31 Aug.). Officieel omdat de telefoon wederom kapot was op de Mooksche Baan. In werkelijkheid was hij op zeven plaatsen door de bliksem doorgeslagen; in 't Zwaantje aan de Biesselt werd met die bui een kind in huis getroffen.
Ook in München liep men rond met spandoeken, verhaal van D. officiersvrouw. Reiziger die in Berlijn de trein niet mocht verlaten, om 't oproer in de stad, en toen hij op de terugreis uitstapte, in een andere D. stad, liep men daar rond met de opschriften: Dood aan H.
In Apeldoorn veel radio's, stofzuigers, naaimachines en fietsen in beslag genomen bij menschen die oranje bloemen voor de ramen hadden staan en deze niet weg willen nemen.

11 Sept. Een andere Jood sprong in de Waal om een erger lot te ontgaan. De vrouw van
Leviticus zeide in volle ernst: wij Joden moeten toch wel heel veel kwaad gedaan hebben dat wij zo behandeld worden. In Nijmegen verzette zich de banketbakker Leviticus v.d. groote markt, hij werd à bout portant neergeschoten.

11 Sept. Met de maatregelen tegen de Joden. In den Bosch weigerde de Maréchaussée mede te werken, ze zijn toen allen ontslagen.
{vel 2}

24 September. Hoorde dat nu niet alleen de Nsb met revolvers gewapend rondloopt, maar dat er bij
hen aan huis mitrailleurs gebracht zijn. In zekeren stad werden ze door een volgende "D." auto weer opgehaald: "Es war ein Irrtum." Chose{?}1) die vlv. Linch{?} bekeek, ontdekt door soldaat die hem dwong tot ingang mee te loopen; hek op slot, wacht afwezig, Chose maakte v.d. gelegenheid gebruik om op zijn fiets te vluchten, kogels na die niet raakten. D. achtervolgden op fietsen, doch Ch. vluchtte kerkhof binnen en sloot zich bij begrafenis aan. Zag zijn achtervolgers verder gaan. De 2 studenten uit Delft en anderen als begrafenisstoet opgenomen door Eng. vlt.
M. door wang geschoten door marechaussee die zich dadelijk daarop zelf door 't hoofd schoot. Tijdens bijeenkomst in Utrecht.
Wacht loopen onafgebroken, midden in de nacht dat er veel vlt. over kwamen, de menschen werden n. huis gez.

7 October. Ds. Henkemans vrij gelaten 2).


[1] Is dit een schuilnaam en voor wie dan? De naam komt meermalen in de dagboeken voor. P.S.
[2] Toevallig heb ik tijdens het uittikken het in 1946 verschenen boek "Dominee D.A. van den Bosch", geschreven door zijn dochter, Mevr A.M.C. van Lijnden- van den Bosch, gelezen. Ds D.A.v.d.Bosch schrijft op 4 October 1941 vanuit het Oranjehotel aan zijn vrouw dat Ds Blanson Henkemans uit Groesbeek naar de strafgevangenis is overgebracht (blz 160). P.S.

Terug naar bladzijde 45

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 47