Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 augustus - 31 december 1941 Vervolg

Terug naar bladzijde 46

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 48

41F CAHIER-1 Vervolg

blz 47

9 October. Ziet er goed en rustig uit. Wij stuurden natuurlijk bloemen, zooals vele anderen; uit
voorzichtigheid werden de kaartjes er dadelijk afgehaald. Bij burg. Quarles in Apeldoorn had men dat na zijn terugkomst uit de gevangenis ook gedaan, doch daar nam de pol. alle gelukwenschbrieven in beslag.

October. Mevr. Lotgering-Hildebrandt die reeds eeniger tijd geleden gevangen was genomen,
is doodgeschoten 1). Dit vertelde V. van radio-studio. Hij vroeg om lid te blijven en zoo de 80 getrouw gebleven medewerkers te steunen, ook de familie van mevr. L.

24-25. 's Nachts bij Ds le Gras, of hij persoonsbewijs had. Zeventien {halve regel
onleesbaar gemaakt} groepjes van telkens 2 man doorzochten dien nacht Nijmegen: alle hotels, pensions en gemeubileerde kamers, waarschijnlijk op zoek naar Joden, want op de St.Annastr. werd aan X gevraagd: "Sind sie Jude". Bij Ds le Gras kon geen twijfel aan zijn zuiver Arisch-zijn bestaan.

28. Bisschop v. Munster schijnt nu toch werkelijk gev. genomen en v. Brauchitsch, zijn
schoonbroeder, de opperbevelhebber, afgezet. Hij, v. Galen, heeft een week lang gepreekt in Kevelaer, waarnaartoe ook Groesbeeksche menschen zijn gegaan, ondanks de afzetting van de grens. In de stampvolle kerk - de menschen stonden tot ver op het kerkplein - telkens uitroepen van instemming met het gesprokene: "Pfui", "es ist ein Schande." De menschen stroomden v. alle kanten toe om hem te hooren, p. fiets, te voet en extra treinen moesten worden ingelegd. Ook in
{vel 3}

Goch preekte hij. Op een gegeven oogenblik stond een officier op en riep door de kerk: "Laat je toch niet bedriegen door die leuteraar, enz", waarop direct in een andere hoek v.d.kerk eveneens een officier opsprong en antwoordde: "De bisschop is een held dat hij de waarheid durft te zeggen."

31 Oct. In de loop der laatste 14 dagen bij Budel briefjes door Eng. vlt. neergegooid: Wij
danken Hitler v.d. clandestiene slachting v.h. D. volk, enz.
Alle beroepen, bedrijven en nijverheid moet opgave doen van hetgeen zij verwerken, hun omzet, hun werkkrachten.

Nov.8. Nacht van zaterdag op Zondag veel vlt. afweergeschut en bommen boven
Duitschland.

9. Alle D. uit het dorp weggetrokken, voornamelijk in den nacht van Zondag; gereden
den geheelen nacht door.
De universiteit van Leiden gesloten; de Jur.fac. moest geheel door Nsbers bezet worden, volgens eisch van de D. Hierop hebben " 47 van de prof. hun ontslag ingediend.
In Limburg zeide de comm. d'Ansembourg dat de burgemeesters bij moeilijkheden de D. wetten moesten volgen, waarop de burgemeesters hun ontslag namen. In Overijsel zette de comm. boven zijn aanschrijvingen: "Ik beveel" en beval de burgemeesters aan, bij moeilijkheden raad te vragen aan de Nsb.leiders ter plaatse; trok dit in na protest v.d. burgemeesters.

11 Nov. De Zeeuw bij ons geweest met portretten. Vertelde v. Ds. v. Kl. die iederen Zondag
bidt - met de Gestapo onder de preekstoel - Heer, bescherm ons voor onze verlossers en verlos ons van onze beschermers. Laatste kerkdienst v. Colijn in Valkenburg voordat hij n. D. is


[1] Kennelijk onjuist bericht. P.S.

Terug naar bladzijde 46

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 48