Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 augustus - 31 december 1941 Vervolg

Terug naar bladzijde 47

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 49

41F CAHIER-1 Vervolg

blz 48

gebracht: alle menschen stonden op bij zijn binnenkomen en wachten bij zijn weggaan staande tot hij de kerkdeur uit was.
Zeven uit Oranjehotel ontsnapt; werden opgehaald door auto met namaak-marechaussée om naar Amsterd. gebracht te worden, waar zaak zou voorkomen; deze auto bracht hen naar Eng. vlt.
1200 Joodsche winkeliers uit Amsterdam uit hun winkels gezet, o.a. de antiquiteitenwinkels van de Spiegelstraat. Waar is de inhoud gebleven?
Ds. was bezig met zijn zoons om op Allerheiligen een boom in den voortuin te kappen; v. Doorn die het hoorde, kwam haastig in zijn Zondagsche
{vel 4}

kleeren uit de mis aangedraafd: "Dominé, Dominé, pas toch op: nu ben je net uit de gevangenis ontslagen, maar als je nou die boom op de telefoon v.d.D. laat vallen, dan ben je er heelemaal bij." Hij gaf, als ervaren boomenkapper, goede raad voor het laten vallen, wat Mevr. zeer op prijs stelde, doch Ds minder, die wat in zijn wiek geschoten was dat v. Doorn twijfelde aan zijn bekwaamheid op dit gebied!

14 Nov. Amerika heeft neutraliteit opgeheven 1). 37 Canadeesche vliegers naar Engeland
teruggebracht. Prof. E. in Engeland geweest om met Kon. en regeering te overleggen.
K. had een der eerste oorlogsdagen Chose door een ruit op gemeentehuis gegooid, nu een drie maanden geleden heeft Chose portret v. H.M. uit zijn zaakje willen verwijderen, wat zijn vrouw en schoonmoeder trachtten te verhinderen met gevolg dat portret geheel verscheurd werd. Nu is radio v.K. in beslag genomen om reden luisteren n. Eng. zender, met nog 2 andere radios in dorp.
Alle schoenfabrieken worden gesloten, voorraad leer wordt in beslag genomen.

November. In Keppel was 6 keeren de telefoon v.d.D. doorgesneden; als straf zijn de D. toen alle
huizen langs gegaan om alle messen in beslag te nemen. Tien notabelen, waaronder de advocaat Coops, werden gedurende 14 dagen gevangen gezet. 9 in Amersfoort, Mr. Coops in Amsterdam, waar hij juist bij zijn dochter logeerde. C. kwam met maagkwaal thuis.

{In de bovenmarge: De dader werd ten slotte gepakt en doodgeschoten; de burgemeesters van de buurt moesten de executie bijwonen.}

In Doesburg drongen D. in huis van J. schoten de vader, de moeder en de zoon neer en spaarden enkel de dochter, die na de nacht in het huis met haar vermoorde familie doorgebracht te hebben, geheel van streek was.

28 Nov. Hoorde gisteren dat in Boxmeer en in Nijmegen op de pont en in 't station de
menschen met bonten- en leeren jassen aangehouden werden, hun persoonsbewijs voor naam en adres moesten toonen en dan in 't kleedingstuk een stempel krijgen waarop de datum op welke het ingeleverd moet worden.
De verkoop v. speelgoed voor St.N. is pas vrijgegeven op 22 Nov. Op een bon mocht men twee stuks uitzoeken.
{vel 5}

December. Tusschen de grens en Cranenburg worden 100 barakken gebouwd om 15000 man te
kunnen herbergen. Ook afweergeschut geïnstalleerd. H. zegt: dan krijgen wij de scherven.


     [1] Vals bericht. P.S.

Terug naar bladzijde 47

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 49