Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 31 augustus - 31 december 1941 Slot

Terug naar bladzijde 49

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 51

41F CAHIER-1 Slot

blz 50

Dennenoord ontruimd, de patienten gedeeltelijk naar elders vervoerd en gedeeltelijk verdwenen, volgens Gr. doktoren afgemaakt.
De jonge boeren, die z.g. vertrokken om boerenplaatsen te krijgen in Polen, worden naar het Russische front gebracht, om daar te vechten en loopgraven, enz. in orde te maken.

{vel 7}

31 Dec. De advocaat Dufossée vertelt van het kamp te Amersfoort. Ariërs behoorlijke
behandeling, indien men het aanblaffen van de D. over het hoofd ziet. Russen zijn tusschen hen in gelegerd, geschikte menschen, een enkele kan wat D. spreken. Deze werden door de D. om ze z.g. schoon te maken, bij aankomst eerst drie dagen zonder kleeren, in 't najaar buiten gelegerd en daarna met te harde borstels afgeboend. De behandeling v.d. Joden is slecht, eens in de veertien dagen ongeveer wordt er een mishandeld, in 't zicht van de Arische kampgenooten.
't Eten is onvoldoende.
Wageningen moet zich bij Leiden aangesloten hebben; indien de l. professoren een actie noodig oordeelen, zal W. deze steunen.
Toen indertijd de zeventien veroordeelden van de Geuzen doodgeschoten zouden worden, werd alleen Ds v.d. Bosch tot hen toegelaten, die zelf ook gevangen was, en nog is. Hij had tot hen gezegd: Ik ben jullie medegevangene en kan niets anders voor jullie doen als met je bidden. Alle zeventien waren rustig en kalm den dood tegemoet gegaan.

{Einde tekst 41F}

Terug naar bladzijde 49

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 51