Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942

Terug naar bladzijde 50

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 52

42A CAHIER-1 

blz 51

{vel 7}
1942

1 Januari. Inzameling langs de huizen van wollen goed voor "de jongens in het Oosten". Hier
door vrouw v. Coljée, Kersten, de Wilde, Tielemans. Zoover ik hoorde, hadden ze zeer weinig succes, ondanks de lok... die van eigen huis uit meegenomen werden, b.v. juffr.Coljée een bonten jas. De eenige b uit scheen te zijn een oude deken.
't Zijn de winkels die hun voorraad hebben moeten afstaan. Op de paar dagen dat de verkoop v. wollen nog vrij was, hebben ze zooveel mogelijk verkocht en tegen de oude prijzen, om het koopen aan te moedigen.

11 Januari. Op Zaterdag 's middags veel gevlogen, Eng. en D., hoorde eenige schoten in de lucht.
In den avond geen vliegen gehoord, maar wel voortdurend schieten in de verte in het N.O. Zondagmiddag en 's nachts omtrent middernacht veel vltuigen overgekomen. Wilhelmshafen.
Verhaal van den Visscher die uit zee een rubberbootje - zooals de vliegers gebruiken - opgevischt had, dat hij bij den strandvonder-burgemeester kwam afgeven. "Zat er niemand meer in?" "Jawel, er lagen er twee in."
{vel 8}

"Dood?" "Ja. De eene heb ik dadelijk in zee gegooid en de andere zeide wel dat hij leefde, maar die Moffen liegen zoo, dat je hun nooit kunt gelooven, dus die heb ik ook in zee gegooid."

10 Jan. De D. breken de houten garage die zij achter het postkantoor hadden gebouwd, af.

13 Jan. 12 Arnhemmers gevangen genomen: de Directeur van de Enka v.d. Aken, v.Royal, v.
een hotel tegenover het station, een leeraar, enz. en n. Amersfoort gebracht.
De oud-burgemeester v. Amersfoort, van Randwijk, gevangen genomen en n. Haren of Megen gebracht.
Colijn had zoo'n onaangename behandeling v.d. Nsber, in wiens hotel hij verblijf moest houden in Valkenburg, te verduren, dat hij op zijn eigen verzoek n. Duitschland is gebracht. Men heeft hem daar in een sanatorium opgeborgen.
In Nijmegen loopt het praatje dat de Groesbeekers weer straf hebben omdat ze aan de grens een bordje zouden hebben geplaatst: Russen, halt, dit is Holland. Wij, Groesbeekers, weten er niets van.
De Groesbeeksche scholen zijn gesloten wegens kolengebrek, evenzoo de Nijmeegsche schoenenfabrieken, die hier zijn allang gesloten. Ook de hoogeschool van Utrecht is gesloten om deze reden.
In Parijs had een winkelier het portret van Darlan in zijn uitstalling staan, met er bij het woord "vendu". De D. reclameerden, waarop de man het portret van Petain in de uitstalling zette met: "épinsé{?}" er bij. Dit werd weer verboden; nu kwamen de portretten v. Hitler en Göbbels er te staan, met er tusschen les misérables van V.Hugo.
Van begin januari af is het steeds zeer koud, op 27 januari zelfs min 10 graden Fahrenheit 1). Telkens sneeuwt het, de sneeuw ligt zoo hoog als onze oude tuinman Visschers 't zich niet herinnert ooit gezien te hebben. Iederen dag moeten we sneeuw scheppen. De post komt slechts sporadisch, want de postzakken komen zelden aan. Soms krijgen we een handelsblad van een week oud, maar meestal heelemaal niets. Gelukkig dat de radio ons tenminste het contract{!} met de wereld geeft. Ook de bussen rijden zeer ongeregeld of heelemaal niet.
De Groesbeeksche waterleiding is gedeeltelijk bevroren.


     [1] ca -23 oC. P.S.

 

Terug naar bladzijde 50

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 52