Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 51

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 53

42A CAHIER-1 Vervolg

blz 52

Paultje krijgt een sleetje, dat we zelf ook af en toe voor vervoer gebruiken; gelukkig waren er nog wat oude plankjes op de zolder van het schuurtje om het samen te stellen, daar N. geen hout meer heeft.
{vel 9}

Februari 1. Op dezen Zondag is hier een lange roode kruis-trein vol gewonden op weg naar
Duitschland langs gekomen. Men veronderstelde van 't spoorwegongeluk bij Vleuten of van 't bombardement van Rotterdam. {In de bovenmarge: Hoorde later van D.K. dat het twee treinen met geruime tusschenruimte zijn geweest.}

3. Zus en ik gingen naar Nijmegen om over de bevroren Waal naar Lent te gaan; we
mochten echter niet op de rivier omdat er bij Keulen een was van 13 meter werd gemeld en men bang was voor het breken v.h. ijsdek. Volgens de agent die het ons zeide, is het ijsdek een 80 c.m. dik. Vanaf Lent kwamen er enkele menschen over het water.

6. Er gaan geruchten van een oproer in Amsterdam, er zouden een honderdtal menschen
gevangen genomen zijn als gijzelaar, o.a. een p. hoogleeraren, en de stad een boete opgelegd van 15 millioen gulden. Oorzaak het leggen van tijdbommen voor verscheiden W.A. en Nsb. gebouwen. R.v.T. kwam 5 minuten te laat in een van deze gebouwen.
Er is in Amsterdam een groot gebrek aan levensmiddelen en steenkolen.
Hier in Groesbeek is geen vleesch te krijgen deze week en geen boter. Daar bijna alle koeien weggevoerd zijn, ook het fokvee, veronderstelt men dat we in de toekomst ons ook wel van vleesch, enz zullen moeten spenen. Op 5 Febr. hebben we br. boonen met gekregen spek gegeten, een traktatie!
Inplaats van onze zilveren dubbeltjes en kwartjes komen er nu zinken munten in omloop, met symbolische voorstellingen er op, dit [kon] natuurlijk dadelijk door het volk op hun manier uitgelegd worden. Een man in de trein zeide, zijn beurs uithalende: "Portemenee mogen we natuurlijk niet meer zeggen, want dat is een Fransch woord en zilvergeld is er binnenkort ook niet meer. Nou, ik ben gek op die nieuwe zinken munten, ik ga er een heele verzameling van aanleggen en dan stop ik ze in mijn, nou ik zal maar zeggen: zinkput."
In den Haag zijn bijna geen groente een ook geen aardappelen te krijgen. Melk, enz. moet afgehaald worden.

10 Februari. Er werd weer een collecte voor de Winterhulp gehouden, de man die rondging, zeide
bij S.: "bij Rhätia kreeg ik 25 gulden te veel, ik had wel een lucifer onder dat briefje willen houden."

12 Hoorden van een verpleger op Roosenburg bij Loosduinen, hoe daar een Nsber was
rondgegaan om verplegers v.d.
{vel 10}

Ned. ambulance naar Russische front bijeen te krijgen. Bij den zegsman was hij op de kamer gekomen, had het gr. portret van prins Bernhard boven het bed in 't oog gekregen en was daarop gaan schelden. "Man, ik raad je, de kamer te verlaten, anders sta ik niet in voor wat er gebeuren gaat." De Nsber was zoo wijs deze raad dadelijk op te volgen. De medeverplegers zeiden later: had maar op 't alarmfluitje geblazen, dan waren we je wel te hulp gekomen.

14. Zooals iederen zaterdag kwam er weer een trein met politieke gevangenen hierlangs
en te Kleef aan. Een van onze Groesbeekers zag het ontladen. Bij het uitstappen stonden rondom soldaten met gevelde bajonet en een paar machinegeweren waren op hun weg gericht. De D. schijnen toch wel bang voor die dümme Holländer te zijn, zelfs voor ongewapende gevangenen. Weer vier goede Vaderlanders gefusilleerd.

 

Terug naar bladzijde 51

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 53