Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 52

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 54

42A CAHIER-1 Vervolg

blz 53

Wij krijgen zeer weinig melk en boter, in de steden schijnen ze echter zoo goed als niets meer te krijgen.
De meneer in de trein die keurig gekleed was en twee droge boterhammen en een korstje at.
Nu sedert ongeveer een week de waterleiding geen water meer geeft, komt de geheele buurt bij ons water halen, wel zes Ó negen huishoudens, plus het Kinderhuis, zooals twee jaren geleden. We hebben de buitenpomp laten ontdooien om niet al 't geloop in de keuken te krijgen. 't Tuinpad wordt een modderbrei die af en toe opvriest, en dan vallen de kinderen v.h. kinderhuis natuurlijk over het ijs en verergeren de toestand nog door hun gemorste emmers water.
Vice-Admiraal Helferich benoemd tot commandant van de geheele geallieerde vloot in de Indische wateren. "Wij torpedeeren een Japansch schip per dag."

16 Febr. Hoorde dat in Amsterdam allen wacht moeten loopen, ook de geestelijken en de
dominÚs, zelfs een blinde, een oorlogsinvalide zonder handen, een loopend patiŰnt van een ziekenhuis met het hoofd nog geheel in verband.
Bier mag er niet meer gebrouwen noch geleverd worden.
Ging vanmorgen 9 uur p. auto met Augusta en Engelberta n. Nijmegen om A's passenfotos in orde te brengen, daar haar moeder gevaarlijk ziek is. Er was geen kans op Maandagmorgen om een plaats in de bus te veroveren; juffr. v.Houten met haar gast ondervonden het, zij hielden de auto aan en wij namen ze mee. In Nijm. dadelijk naar v.Raay, die beloofde de fotos 's middags klaar te zullen hebben, waar ik ze dan ook 's middags kon ophalen en met de papieren dadelijk in 't postkantoor verzonden heb.
{vel 11}

Bezorgde S. het interessante boek en liep over de dichtgevroren Waal naar Lent. Heel wat menschen gingen op en neer, ook sleden en sleetjes met zakken, enz. Naast het voetpad waren wagensporen in het ijs. Het pad was gemakkelijk te beloopen en zag er uit als rulle sneeuw; je moest jezelf in de gedachte brengen dat er onder het water stroomde en dat dit een ongewone wandeling was, want alles zag er zoo gewoon uit. In de stad waren overal menschen bezig om de soms 1 meter hooge sneeuwhopen te verwerken. Moest terug loopen, wat minder aangenaam was met een vrijwel leege maag. Had in station enkel een broodje en kop bouillon gebruikt - kreeg nog gezelschap van D. marineman aan mijn tafeltje, die vergeefsche poging deed om gesprek aan te knoopen, doch verdiept in mijn H.Post zag noch hoorde ik hem - en kon in de stad zelfs geen gevulde koek of iets dergelijks krijgen. De bus reed stampvol weg, daarin was geen plaats te krijgen. De weg op Nijmeegsch gebied was zeer slecht en glad, viel hier dan ook. 't Groesbeeksche gedeelte was schoon en goed met zand bestrooid. Kwam goed zes uur thuis, aten gelukkig stevig: kool en aardappels met worst.
Paardenvordering vandaag en morgen. vandaag slechts een paard meegenomen.
Schouwen. Van de stoomtram-locomotieven zijn er zes onbruikbaar (gemaakt?) Van de booten op de wateren - provinciale stoombootdienst - kunnen er vier niet varen. Zeer tot ongenoegen v.d. D. die vreezen bij een inval niet weg te kunnen komen. De bewoners zeggen het heeft 't voordeel dat de koeien, enz. nu niet weggevoerd kunnen worden.
Vlaardingen: vele D. troepen aan de kust, die ook vreezen voor inval. Loosduinen idem.

21 febr. Alle fabrieken van bonbons worden gesloten, hun voorraad hen afgenomen en de
werklui moeten in Duitschland gaan werken. Dus wordt de verkoop van bonbons ook stopgezet.

18 Febr. 's Morgens vroeg om 5 uur een zware ontploffing gehoord. Vernamen later dat in
Hees nabij een huis een bom was neergekomen, tijdens een luchtgevecht. In het huis veel schade, vensters gebroken, de bedden uit elkaar geslagen, de menschen die er in lagen, hadden geen schade bekomen!

 

Terug naar bladzijde 52

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 54