Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 53

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 55

42A CAHIER-1 Vervolg

blz 54

19 Febr. 's Avonds tijdens onze Italiaansche les zware, lang aanhoudende ontploffingen,
waarbij de ruiten rinkelden.
{vel 12}

28 Febr. In de afgeloopen week negen Nederlanders gefusilleerd: vier Delftsche studenten in
Frankrijk, drie menschen + nog een - die zich bij zijn arrestatie hevig verzet had - hier in 't land en een in Noorwegen.
Behalve kapitein v.Tarel is in 't gevangenkamp van Amersfoort ook generaal Wesseling 1) gestorven van de koude.
Hier in Groesbeek kwamen drie wagens steenkolen aan, waar deerlijk behoefte aan was, want velen zitten zonder kolen. Ze werden gelost, doch terwijl dit gebeurde, moesten ze op D. bevel weer ingeladen worden, om naar Duitschland te worden gebracht.
In Beek was tot nu toe hout te krijgen geweest, doch op 't oogenblik wordt het allemaal opgekocht voor Gr.B. en Dal voor de D. Hier groote diefstal van hout, dat iederen avond door mannen door de sneeuw uit het bosch langs den tuinman wordt gesleept.
Mariental stookt in een dag voor / 60,- hout.
Zag weer de "Dienstwagen" in de trein van 10 v. half zes, waar iederen zaterdag de politieke gevangenen mee naar D. gebracht worden. De kleine vensters zijn met een soort jalouzien afgesloten, zoodat men wel naar buiten, doch slecht naar binnen kan zien.
Weer een paar keeren 's avonds ontploffingen gehoord.

1 Maart Vandaag meldde de radio de zeeslag bij Java. Volgens later bericht zijn hierbij van
ons twee kruisers met de vlag in top en tot het laatst toe vurende, ten onder gegaan.
Gevangen genomen de professoren Titus Brandsma uit Nijmegen, Jan Romein uit Amsterdam, Hoetink en Heringa, de laatste Med.
Uit Kleef kwam het bericht dat in Duitschland alle kerkklokken afgeleverd moeten worden.
Kultuurgildes in ons land opgericht.
Appels zijn bijna niet te krijgen - wij eeten ze nog steeds uit de eigen boomgaard - en kosten dan een gulden. De zinken 22 cent stukken worden ingetrokken, omdat met een bepaalde kras het figuur er op in een W veranderd wordt.
Op twee Maart begint het goed te dooien, maar 's nachts weer vorst.

6 Maart Batavia door de Japs genomen.

7 Maart Bandoeng-radio laatste uitzending.

6 Maart Levensgevaarlijk glad, zeven Maart eveneens. De bussen rijden slechts een enkele
keer, Vrijdag heelemaal niet. Kinderen v. kinderhuis strooien eerst zand, alvorens ze water durven komen halen.

8 Maart Bandoeng gevallen. Flinke dooi. 's Nachts, 't begon om half tien, kwamen veel
vliegtuigen over. In Kleef hebben ze den geheelen nacht in de schuil-
{vel 13}

kelders doorgebracht. Zoeklichten en het "weerlichten" van afweergeschut en springende granaten. 311 Vijf zware ontploffingen vlak na elkaar. Hoorden later waren in Arnhem op eierveiling gevallen, waarin D. voorraden verborgen lagen.


     [1] Bij de herdenking van Kamp Amersfoort op 19 april 1995 heb ik met de zoon van gen Wesseling gesproken. P.S.

 

Terug naar bladzijde 53

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 55