Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 54

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 56

42A CAHIER-1 Vervolg

blz 55

9 Maart 's Nachts weer veel vliegtuigen. Heel ver weg ontploffingen. Roodachtige vuurbollen
geven in L de richting Duitschland aan. Essen gebombardeerd.

10 Maart 's Nachts vliegtuigen. In de kazerne is men ingebroken en heeft van de haarden de
mica gestolen. Er is nu op de schutting een plakaat gehangen met: levensgevaarlijk, verboden toegang.

11 Maart 's Nachts vliegtuigen.

13 Maart Zware ontploffing midden in de nacht. Tegelsche steenfabriek, waarin D. voorraden
verborgen waren, stuk gegooid.

15 Maart Burgemeester, nieuwe, v. den Bosch, wilde dat de Commissaris hem op het bordes
van het stadhuis de ambtsketen om zou hangen. Commissaris weigerde: dat is geen gebruik, gebruik is dat de oudste wethouder hem den nieuwen burgemeester in de raadszaal omhangt, en dat gebruik zullen wij ook maar volgen. Burgemeester wilde door alle scholen ingehaald worden: de schoolbesturen weigerden; daarop is uit de omliggende plaatsen en den Bosch zelf Nsb.jeugd samengebracht. Voor de intocht werden de menschen door briefjes gewaarschuwd om tusschen zoo en zoolaat in huis te blijven. Slechts Nsbers kwamen op de straat.

16 Maart De dochter van Pietje P. kreeg van haar D. verloofde uit Denemarken een brief
waarin hij schreef dat degenen die met verlof naar huis gingen, er maar eenige dagen op eigen gelegenheid bij namen, bij terugkomst durfden de officieren er toch niets van te zeggen.
De oudste klasse v.d. lagere scholen in D. worden genomen de meisjes om afweergeschut en zoeklichten te bedienen, de jongens voor fabrieken en landarbeid; jongens v. 16 jaar moeten, nauwe-lijks v.d. vliegschool gekomen, zware bommenwerpers besturen.
"G÷bbels zegt: 97% v.d. D. zijn nazi; vreemd dat ik nooit anders ontmoet dan de 3% die het niet zijn en nooit de andere 97%." "Hitler ist der gr÷▀te Bauer D.: er hat 80 million Rindvieh, ein krummer Hund (G) und ein Mastschwein."
De S.S. thans in gewone uniform in D. leger verspreid om toezicht op de troepen te houden.
"Wij militairen wachten op den dag dat wij met de S.S. kunnen afrekenen."
Er wordt weer veel gevlogen 's nachts en af en toe overdag.
{vel 14}

19 Maart Om half acht naar de bus, die pas om 8.10 wegreed, zoodat ik net nog de trein v. 8.36
haalde. Overstappen in Arnhem en Utrecht, daar bijna een uur gewacht. De sneltrein was uitgevallen, men veronderstelde dat er wat op de lijn gebeurd was en wij gingen ten slotte verder met een boemel. Om 113 in Amsterdam; P., daarna K., de zoon v.O. sedert Kerstmis weer vrij. Verleden winter was het krap, maar deze winter hebben de menschen honger geleden in Jordaan en Kattenburg. We hebben gezorgd dat er warme maaltijden verstrekt werden. Geld kregen we genoeg ervoor, maar de moeite was om aan bonnen te komen. Voor ons kantoorpersoneel kochten we bonnen en geven ze nog steeds om twaalf uur een stamppotmaaltijd van die Poort v. Cleef. Dit restaurant stuurt iederen dag 2000 porties uit, en anderen naar rato. Opstootjes toen er geen aardappels waren. De boete die is opgelegd na Januari is nooit ge´nd.
Z.g. drie bomaanslagen zijn er gepleegd, een in de Kalverstraat op de Nsb-winkel en twee in Zuid. Een uur te voren werd de straat afgezet, niemand had de ontploffing gehoord of de schade gezien, en er was niemand in de gebouwen geweest. Als straf moest iedereen om zeven uur binnen zijn, en er werd wacht geloopen. Men moest zich daarvoor een uur v. huis melden, werd dan naar andere eind der stad gestuurd, met verplichting om zich na twee uur weer te melden, en moest dan weer een uur naar nieuwe post loopen.

 

Terug naar bladzijde 54

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 56