Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 10 April 1942 Slot

Terug naar bladzijde 57

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 59

42A CAHIER-1 Slot

blz 58

ongedaan gemaakt.
In de mijnen moet nu op Zondag gewerkt worden, doch enkel de Nsb en de Duitsche mijnwerkers waren present. In een liftkoker was een vracht balken terecht gekomen, lift onbruikbaar. Op wagens geschreven: "Als wie geen verken kriegen, willen wie ook niet werken." "Hitler is een groote Piet, maar op Zondag werken doen wij niet."

31 Maart Portret van Hamel met de woorden uit zijn afscheidsbrief aan zijn ouders: "Wij zijn
werktuig in Gods hand, dat is mijn troost." Was in InD{?}, had willen opstijgen bij Tjeukemeer in vlt. dat op den dag v. afspraak niet kwam. Bij het gezelschap ook dames met opvallend mooie valiezen, boerin kreeg argwaan en geeft het aan. Volgende dag daalt D. vlt. dat hen opneemt en n. gevangenis brengt.

Paaschen S.S. man in Nijmegen had gezegd, dat iedere keer dat de eng. Essen bombardeeren,
de D. bommen op een Holl. stad zouden laten vallen.
D. die de laatste luchtaanvallen in Keulen meemaakte, ver-telde dat de rijbrug over de Rijn vernield is, ook bommen in de omgeving v.d. Dom, maar Dom zelf niet beschadigd. Tegenover Keulen veel schade aan de fabrieken v. Deutz en Leverküssen, daar de fabriek v. synthetische rubber getroffen. Over de chemische fabrieken worden 's nachts matten getrokken ter camouflage, deze matten zijn natuurlijk geheel beschilderd.
In Waalhaven een haven met betonnen dak gebouwd voor U=booten. Het betonnen dak is gaan scheuren,
{vel 18}

- hetzij door slecht maken of verzakken v.d. peilers - van den winter kwam er water in de scheuren, dit is natuurlijk bevroren en zoo het geheele dek ontzet.
Bij Wilton worden de oude opdrachten afgewerkt, doch de D. geven geen nieuwe opdrachten of materialen meer. De werf wordt te veel gebombardeerd en er is te veel sabotage gepleegd.
De generaals die in D. in gevangenschap zijn, hadden dezen winter bij 30 o vorst drie molton dekens; een ervan hebben ze moeten afstaan voor het Russisch front. Een die een wollen vest had, moest dit eveneens afgeven, want hij mocht anders in burgerkleeren ontsnappen .....

9 op 10 April Deze nacht veel vliegtuigen, hoorde luchtgevecht vlak boven ons, eerst mitrailleurs
en daarna vijf zware schoten, we hoorden duidelijk het uit elkaar barsten; in 't Herwendaal achter timmerman Nillesen werd een dak geraakt door scherven.

Vrijdag 10 Voor 't eten kwam Henriette ons ontdaan vertellen dat M. en Mevr. Snoeck-Pijnacker
Hordijk vanmorgen vroeg gevangen genomen zijn. Zij wachtte Mevr. op de thee en belde op, om te vragen waarom zij niet kwam .....
's Nachts vliegtuigen, veel zoeklichten en enkele lichtkogels. Af en toe luchtgevechten; zagen telkens vlt. als een lichtpunt in de ster van zoeklichten. Men heeft er eenige zien neerkomen, brandende Eng. en D. " 5. Op den heikant daalde er een met eenige Polen bij Wanders{?}, die wat Engelsch spraken; de zoon v.d. boer Hoffman was in Amerika geweest en kende wat Engelsch. Ze hadden willen ontvluchten, doch de boer had het hen afgeraden. Ze zijn op de Marechaussée-kazerne gebracht en daar verbonden door Dr.v.Wayenburg. Keurige uitrusting, el. verwarmde kleeding met bontgevoerde handschoenen, geld, persoonsbewijzen en distributiebewijzen van de landen waar ze over vlogen. Hadden hier duizenden guldens geboden v. burgerkleeding.

{Einde tekst 42A}

 

Terug naar bladzijde 57

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 59