Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 10 April 1942 Slot

Terug naar bladzijde 58

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 60

42B CAHIER-2 Slot 

blz 59

{vel 2}
1942

10 April M. en Mevr. S. om kwart voor negen 's morgens gehaald. Mevrouw is, terwijl hen
gelegenheid gegeven werd, zich aan te kleeden en een paar dingen in te pakken, door de beide studeerkamers naar haar moeder gegaan. "Mama, ze komen mij halen." Aan Betsy{?} gaf zij een ring. Bij de komst v.d. rechercheurs, - het tweetal in burger - lagen zij nog te bed; Mevr. was de dag tevoren van een reis thuis gekomen. Meneer B. zag de D. auto met zijn schoonzuster en zwager in de stad voorbij rijden en belde dadelijk Betsy op om te vernemen wat er gebeurd was. Zij zijn naar Scheveningen gebracht.
"Als mijn dochter mag terugkomen ....." zeide mevr. P.

"It was a Lordling's daughter,
The fairest one of three ..."

De goede vaderlander, die Eng. liedjes fluitende door de bosschen ging, om mogelijke Eng. parachutisten op te vangen. Het gelukte hem helaas niet. Boer bij Beers haalde er een uit een boom - deze was verwezen door de val - en gaf hem aan bij de D.
Ds v.d.Bosch werd in het Amersfoortsche kamp gedwongen om iederen dag te zeggen: "Hitler is almachtig", waaraan hij iedere keer toevoegde: "Maar God is machtiger", waarop hij afgeranseld werd. Ten slotte is hij bezweken. Prof. Borst heeft hem nog trachten te redden door eenige malen bloedtransfusie toe te passen, waarvoor de medegevangenen zich beschikbaar stelden; Prof. B. verklaarde: "als ik hem drie dagen voldoende kon laten eten, haalde ik hem er boven op."
Zijn weduwe zette onder de overlijdensadvertentie de regel van Gezelle's gedicht: "Hij heeft de kruisbanier tot in Gods hand gedragen." Gezang 118.

{Einde tekst 42B}

 

Terug naar bladzijde 58

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 60