Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode mei 1940 slot

Terug naar bladzijde 5

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 7

40E - Cahier 2

blz 6

{achterzijde vel 59}

Mei 1940

Marteau de la Montagne in Rotterdam, samen met drie anderen in huis van Dominé. " Jullie moogt alles gebruiken, maar zorg dat er geen dieven in mijn huis komen." Ze sliepen er dus in de bedden en bedienden zich van de inhoud v. buffet en provisiekast. daarbij had een vergissing plaats, daar ze parelsago op hun brood strooiden, denkende dat het hagelslag was. Marteau met een kameraad reed door de stad met zijn keukenwagen, die doorzeefd van kogels was, stond ergens stil en werd door een vriendelijke juffrouw uitgenoodigd om boven bij haar een kop thee te drinken. Marteau zette zijn geweer in de portiek en klom de trap op; bedacht zich halverwege dat het geweer daar niet veilig stond, ging 't halen. Weer halverwege de trap gekomen hoorde hij boven zich een hevig gestommel, werd wantrouwig en bracht het geweer in de aanslag. Boven gaat een deur open, hij ziet een revolver en schiet zelf zijn patronen af en draaft naar beneden. Niemand volgde hem, doch zijn kameraad zeide later dat hij bleek als een laken was geweest.
Burgemeester van Doesburg kreeg v. D. officieren te hooren: "Wij komen helpen tegen de Engelschen." Hij haalde de schouders op. "Gelooft U dat niet?" Zijn antwoord de wedervraag: "Gelooft U dat zelf?" En de officieren lachten.

{Einde tekst 40E}

Terug naar bladzijde 5

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 7