Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Apr - 28 Apr 1942 Slot

Terug naar bladzijde 60

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 62

42C CAHIER-1 Slot

blz 61

de plaats."

26 April Bisschop van Münster in Wyler. Was kort geleden in Kleef, de kerk was te klein om
allen te bevatten.
Vanmorgen in de kerk bij ons de boodschap v.de Synode voorgelezen. Eenige Ds hebben deze boodschap niet durven voorlezen, o.a. eenige Nsb-predikanten; een dominee die in zijn preek er verder over ging uitwijden, is gevangen genomen.

28 April Deken van Nijmegen gevangen genomen, pastoor en kapelaan v. Wychen. Gister
telefoon van Elly: over Jans proces: het ergste is gebeurd. Proces met 150 beklaagden, honderd ter dood veroordeeld, o.a. Calkoen (Haag), v.d.Stadt (Nijmegen). Vandaag zou het vonnis voltrokken moeten worden .....
Afscheidbrief van Leen v. Leeuwen uit Dyon aan zijn ouders, berustend en vertrouwend. "Dan is alle ellende voor ons voorbij, morgenochtend om 5 uur, het duurt maar een oogenblik en dan gaan wij Gods heerlijkheid in."
160 millioen brillianten in Amsterdam bij de handel in beslag genomen. Hier ook niet-Joodsche zakenlieden uit hun zaken gezet en hun eigen vermogen in beslag genomen.
Op el. centrale D. gekomen: tiende deel v. werkvolk moet afgeslankt en kan dan in D. gaan werken.
40 gevallen v. vlektyphus in Utrechts ziekenhuis, uit Vleuten, waar een D. de besmetting had gebracht.

{Einde tekst 42C}

(Einde cahier 1}

 

Terug naar bladzijde 60

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 62