Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 27 April - 11 Juli 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 65

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 67

42D CAHIER-2 Vervolg

blz 66

er voor te laten boeten. NsbeŽrs in angst wie het zal treffen. Misschien Mussert met Pinksteren aan de regeering?
Later zijn nog 24 terechtgesteld, volgens de krant. In waarheid moeten het 't dubbele aantal zijn geweest, 48. Hieronder vele mijnwerkers, die geweigerd hadden, op Zondag te werken. 79 waren eerst veroordeeld, hiervan hadden 7 gratie gekregen; men zegt dat hierbij de vrouwen waren, 4 of 6. Ze hebben echter geweigerd, genade van Duitschen kant aan te nemen en zijn dus ook terechtgesteld. Laren, den Haag, Maastricht, Ede worden genoemd.
Wethouder Kropman in Amersfoort eerst halfdood geranseld en daarna wilde men hem in de prikkeldraadkooi opsluiten, waar ze 24 uur staande in moeten blijven, in een andere houding komen ze in aanraking met heet prikkeldraad - doch men was zoo "barmhartig" hem in 't waschlokaal in 12 voet water te laten verdrinken.
Vooral in utrecht veel D. die pas uit Rusland komen en hun luizen meebrengen, ook gevallen van vlektyphus.
Vlissingen, toen de Eng. er over kwamen met de groote aanval op Mannheim in deze dagen. De Eng. vlt. doken boven Walcheren, waarop de D. veronderstelden dat parachutisten neergelaten werden en er overal naar gingen zoeken. Uit angst voor een groote landing werden in der haast overal straten opgebroken, en versperringen geplaatst; de staf ging van Middelburg n. Goes. Een zeer zenuwachtige stemming onder de D.

30 Mei. Voorgaande nacht veel vlt. Van de Brochets{?} geen enkel bericht; mevr. heeft in
een paar weken niet geschreven, het waschgoed wordt wel aangenomen.
Tante v. Farine vertelt dat zijn zuster het pakje vergeefs n. Amersfoort bracht, doch door het vertelde in de clandestiene brief in Utrecht ging probeeren en aan de gevangenis werd het aangenomen en opengemaakt. De D. maakten aanmerkingen op de gevraagde sigaretten en Sanatogeen{?} die er in verpakt waren. "Hoe komt U er aan, wij zelfs kunnen dat niet meer krijgen." Farine veronderstelt men dat in 't bosch v. Vaals doodgeschoten is; Willy's neef op de heide bij Ede. Zij zijn nog in de laatste nacht bijgestaan door de D. predikant v. Utrecht die bij de executie is geweest. Wilhelmus en geen blinddoeken, allen fier rechtop.
Farine heeft dagboekje kunnen doorgeven. Zijn afscheidsbrief gelezen.
Kapitein, Boogaard, Logger en Farine.
Professor {doorgestreept en onderstippeld}, in Amersfoorter kamp had met een p. kameraden vijf rauwe aardappels uit de keuken gestolen, moesten toen v. straf onvoldoende gekleed in de sneeuw werken, waarbij hem{?} een ledemaat bevroren is. Hij houdt zich na zijn vrijlating schuil ergens op de Veluwe, uit angst wederom gepakt te worden.
Verleden week vertrok een logger v. Scheveningen met menschen n. Engeland; de logger werd op zee door de D. aangehouden en de opvarenden gefusilleerd en over boord gegooid. O.a. v.S. die blijkbaar bij Noordwijk is aangespoeld en daar begraven.
Luchtfoto St.Jan verboden.
Officieren Breda moesten zich melden in Wilhelmina-kazerne; werden daar in zaal gebracht; de deuren gingen op slot, en hun werd bevolen, een leider te
{vel 7}

kiezen. Vervolgens werd hun gezegd: bij eenig verzet gaat de leider er aan.
Men bracht hen naar het station. Niemand mocht toen zich op straat vertoonen. Een apotheker die persoonlijk een drankje naar een zwaar zieke wilde brengen, werd met de geweerkolven neer- en doodgeslagen. De menschen uit de achterbuurten bij de kazerne liepen toch te loop en werden dreigend, waarop de mitrailleurs er op werden gericht. De officieren zongen liederen als: "'t is plicht dat iedere jongen" en "Voor Koningin en Vaderland".
In Ede hondsche behandeling. Moesten 2 uur staan wachten in volle zaal op vertrek v. trein.
In Roermond liep het volk te hoop, riep "Oranje Boven", enz., verscheidenen gearresteerd.
Iemand werd beschuldigd, naar de verboden radio geluisterd te hebben en voor een plechtige rechtbank gebracht, zes D. soldaten met geladen geweren achter hem. "Ik heb niet geluisterd op

 

Terug naar bladzijde 65

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 67