Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 27 April - 11 Juli 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 66

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 68

42D CAHIER-2 Vervolg

blz 67

dien avond, doch als U iedere N. die luistert, wilt gevangen nemen, dan komt 3/4 van N. in de gevangenis." Vloeken en "U heeft geluisterd" en veroordeeld.
In Maastricht weigerden 34 van de opleiding v. Hitler-Jugend voor officier, dus D. jongens, hun dienst, zijn gefusilleerd. Hitler-Jugend n. Holland gelokt: om hun daar eens te toonen wat D. jeugd is. Werden bij aankomst hier bij het leger gevoegd.
Italiaansche Joden behoeven geen ster te dragen, zijn bondgenooten.
Waterlooplein genoemd: Place de l'Etoile, Jodenbreestraat: Melkweg, van wege de vele Davidssterren die men daar tegenkomt.

2 Juni. In de voorafgaande nacht zijn onafgebroken vlt. overgekomen van ¼12 tot goed 3
uur; steeds Eng. naar D. gaande, een enkele D. Jager. Een paar luchtgevechten, geknetter van mitrailleurs, twee vlt. die brandend in N.O. en Z.O. neer kwamen, de eene vlak over de grens bij de Ketelstraat. De eenige overlevende, Eng. majoor, belde bij de Kath. pastorie aan. Nadat hij met de pastoor gesproken had, bracht deze hem naar de burgemeester, nadat Dr.v. Wayenburg hem verbonden had. De Eng. officier zeide dat ze order hadden om bij neerkomen niet te vluchten en zich niet te verschuilen, om burgerbevolking représailles te besparen. Zijn vrouw had juist tweeling gekregen en nu maakte hij zich bezorgd dat zij zich bang zou maken indien ze hem als "vermist" vermeld zou zien. "Kunt U het mijn vrouw niet op de een of andere manier berichten?"
{In de marge: Dit Eng.vlt. had bij het neerkomen de Försterei Nergana{?} II beschadigd, de Eng. majoor was met parachute bij de Ketelstraat neergekomen.}

De aanval was op Essen. Wij zagen een wegwijzer van oranje lichtkogels in die richting: vóór dien ontploffingen en een hevige brand in 't Oosten, waarin telkens ontploffingen in opvlamden. Brand duurde " een uur, zware rook er boven. Later ver daarachter weer een brand, die zich tegen de lucht afteekende. Lichtkogels, flikkeren van afweergeschut en granaten. Eng. zetten uit hakenkruis, H en Ned vlag in licht. Vlt. bij Malden gevallen.
{In de marge:} Deze zware brand waarschijnlijk Bedburg.

3 Juni. Vannacht weer veel vlt., 't laatste drie D. die brandbommen uitgooiden, o.a. bij 't land
achter Rhätia, boer Verkade. Zag 's morgens eenige verbrande stukken papier en ijzer. Op zolder uitkijkende voelden wij eenige malen de luchtdruk van granaten v. afweergeschut, dat misschien in 't Wald stond? Hier is niets meer op Groesbeeksch gebied. Zagen eenige vlt. neerkomen. Brand richting Goch, 's morgens brand boven Wald, Kleef?
Bij boer Verkade waren 't lichtkogels, achter de landbouwschuur v. Rhätia en hem. Bij Haps, Afferden, 7 dooden, o.a. meisje uit Rotterdam.
{vel 8}

4 Juni. Heidrich gestorven, na vóór eenige dagen drie schoten in de rug gekregen te hebben.
135 menschen gefusilleerd, onder wie 30 vrouwen.

6 Juni. In de afgeloopen nacht weer een uur lang gevlogen. Zus en Jan in tuinhuis met Schot,
ik op zolder. Bom bij Berg en Dal. Veel bommen omgeving Kleef: Pfalzdorf, Bedburg, Nutterden, Hasselt, Udem. Zag van lichtkogels galg in de lucht geteekend. Branden ver weg.
Het lyceum in Amsterdam heeft een heele versperring van prikkeldraad om zich heen gekregen, Spaansche ruiters op de Lyceumbrug, de doorgang is verboden. De twee woonhuizen bij de speelplaats moesten ontruimd worden.
Op Amersfoortsche Berg wordt de een na de andere villa in beslag genomen.
Op Zondag 1 Juni verkocht de lunchroom van Driessen voor ƒ 84,- aan ijs, voornamelijk aan kinderen uit 't Vilje en de Stekkenberg. 't Was koud, nat weer.

 

Terug naar bladzijde 66

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 68