Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 27 April - 11 Juli 1942 Slot

Terug naar bladzijde 68

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 70

42D CAHIER-2 Slot

blz 69

5 Juli Zondag, Nijmegen, Waalsche kerk. Na afloop bij mevr. Pijnacker werd brief van
mevr. Snoeck voorgelezen, die sedert 13 Juni in gevangenis in Utrecht zit. "Hier geen zeelucht, maar echt Utrechtsche grachtenlucht, maar zon als we gelucht worden en vogels die we kunnen voeren. De merels zingen in de boomen." Vraag om zoomerkleeren: "die me nu wel veel te wijd zullen zijn."
Mej. v.d.H. vertelt dat haar broer, de burgemeester v. Katwijk, een tien dagen geleden gevangen genomen werd. Ze meende eerst dat hij zich voegen wilde omdat bij botsingen van zijn zoo Oranjegezinde bevolking met Nsb. wist te voorkomen. Toen hij eenige goede banen afsloeg, ging men hem zoeken. Schoten in dorp, dus niet alle geweren ingeleeverd; steenkolen waarvan genomen was: ze hadden ze met die strenge koude in een visschersbuurt op een hoop gestort. Beide keeren den burgemeester bedreigd dat hij tegen de muur zou gaan. In 't eerste geval bleken de D. het zelf gedaan te hebben, in 't tweede geval is de burgemeester naar de omwonenden gegaan en heeft gezegd wat voor hem de gevolgen zouden zijn als er weer kolen verdwenen.
"We hebben het zoo koud, burgemeester, maar nu zullen wij er niet meer aan raken."
Vervolgens waren op het oorlogskerkhof in de duinen twee kransen v. D. graven verdwenen. Weer werd de burgemeester met den kogel bedreigd indien ze niet binnen 't uur vervangen waren. Hij belde dus dadelijk de Leidsche bloemist die de zorg ervoor had, op. "O, die kransen moest ik v.d. D. wegnemen, maar ik zal zorgen dat er direct nieuwe komen." Mr.v.d.Hoop heeft niets mee naar de gevangenis kunnen nemen, hij werd op de Kommandantur geroepen van zijn gemeentehuis en zoo weggebracht, had dus zelfs geen zeep bij zich.
Een tien dagen geleden zijn de pastoor en de kapelaan van 's Heerenberg die sedert een jaar in Duitschland gevangen zaten, overleden(?). Hun misdaad was het verspreiden van de preken v.d. bisschop v. Munster. De tweede kapelaan zit nog steeds in Amersfoort.

{2 losse velletjes} {vel 15}

Juli

8. 's Morgens om half elf met mej. v.d.Br., Henriette, Nanny en Bram n. Nijmegen, trouwen Ds Le Gras met Rosemary Pierson in Waalsche kerk, door Ds le Gras père. Nanny eerst de
kelders van de St.Jorisridders laten zien. Daarna receptie in Oranje-hotel, overvol. Bouillon, koffie, sandwiches - met bon - en gevulde eieren. Koffie en boterhammen gegeten bij mevr. P. in groote salon met de torens.
Boodschappen met de auto n. station gebracht, om half vijf naar Steenwijk, om 39 aangekomen. Goed gelogeerd in hotel v.d.Woude in keurige kamer. 's Avonds stadje gezien.

9 's Morgens nog een p. dingen gekocht, o.a. klos zwart garen. 's Morgens om ½ 10 naar
Giethoorn, daar 10 uur aangekomen.
Telegram Kie bij Mol. Gewandeld naar timmerman Broer, vriendelijk ontvangen. "Man, hij wreef en poetste altijd aan die bootjes." Die er nu miserabel uitzagen. Canovaren verboden, naar gemeentehuis om burgemeester te spreken, hij ziek, sprak secretaris, deze zeide: Wehrmachtsverordening, niets aan te doen. Postdirecteur: niet alles vragen, mej. Mulder zeide hetzelfde. Weer terug om te eten, 's middags weer n. Zuid, bij Vrouw Broer thee gedronken, cano in orde gemaakt en gevaren n. Noord. 't Ging fijn, niets vergeten. 's Avonds brieven geschreven.

10 Juli 's Morgens cano gepoetst. Rein kwam met middageten. 's Middags zijn cano van Broer
gehaald en in de N.O.hoek van Wiede gevaren.

11 Juli 's Morgens in Giethoorn-Noord, Rein geteekend, ik voorgelezen, de wind wordt stormachtig.
We wilden 's middags een tocht maken, maar geen sprake van, regen en zoodanige storm dat er een boom op 't huis woei en een raam uitwaaide, van de scharnieren gescheurd. 's Avonds in regen en storm even de weg op. Verder gepraat en voorgelezen.

 

Terug naar bladzijde 68

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 70