Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942

Terug naar bladzijde 69

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 71

42E CAHIER-2 

blz 70

{vel 16}

12 Zondag. 's Morgens Rein en ik door de regen door 't dorp naar de kerk gewandeld en een
goede preek van Ds Mulder over de barmhartigheid "Moeten wij uit barmhartigheid zwijgen, neen, de waarheid moet geweten worden."
Een echt Zondagsmaal en een kop koffie toen we uit de kerk kwamen - hadden bij Bakker al een kop koffie genomen en nog even door Zuid gewandeld. 's Middags nog af en toe regen en flinke wind; op 't Wiede gevaren, 't golfde lekker. Tot de eendekooi. Enkele zeilpunters. 's Avonds gewandeld over de kanaalbrug, de nieuwe polder bekeken en kerk met klokkestoel.

13 's Morgens samen Reins boot teruggebracht en herstellingen besproken. Broer zal nieuw
achterluik en nieuwe zitplank maken. Koperen kikkertjes.
Samen gegeten en Rein daarna vertrokken. Ik post, telegram, en daarna tusschen het riet ten oosten in de zon gelegen, den geheelen middag. Waterplanten verzameld. Na avondeten cano naar Broer gebracht, gepraat met hem en de vrouw. Zoon n. D.? Meisje arbeidsdienst? Bezoek bij Ds Mulder en mevrouw, prettige ontvangst. "Geen kwaad verdoezelen, dat bedoelt de barmhartigheid niet." Verleden week 11 in Amersfoort gefusilleerd, uit Utrecht.
Tien over tien n. postkantoor om inlichtingen bus; mooie zonsondergang, was bijna donker toen ik thuiskwam. Mol en vrouw stonden uit te kijken op de weg. "We waren al ongerust en mijn man wilde Jan al halen om op de fiets je te gaan zoeken." 't Was over elf uur.

14 's Morgens om half elf per vrachtauto - de bus was te laat - de trein net gehaald.

(tegenover vel 17}

13 Juli In Amersfoort weer 11 terechtgesteld; o.a. een jongmensch uit Nijmegen. Waren 3
uur van te voren gewaarschuwd, hadden juist nog de tijd om hun afscheidsbrieven te schrijven. Nieuwe gijzelaars genomen, o.a. prof. de Quay, Ds Heldring.
{vel 17}

14 Juli Teruggekomen vertellen ze mij dat er de vorige nacht druk gevlogen is, ook bommen
en lichtkogels. Vandaag moesten in Amsterdam een paar duizend Joden zich in de nacht verzamelen op 't Centraal Station, met verschooning, enz. bij zich. Deze zijn n. Duitschland getransporteerd. Naar Polen. Mannen en vrouwen. {In de marge :} z.g. keuring, maar ook zieken gaan mee.

15 Juli Begin December hebben van de Geneeskundige kring zich 4200 leden tegen de
oprichting van de Artsenkamer verklaard, van de 5000. Eind December werd de Artsenkamer toch opgericht. Deze wordt genegeerd, doch toen men er tegen ageeren wilde, ging wel 90% van de landelijke artsen hiermee accoord, doch slechts 40 60 % van de doktoren der groote steden. Dit rondschrijven aan alle, ook de Nsb. doktoren gezonden, die zorgden dat Chose het op zijn tafel kreeg. 't Bestuur v.d. kring voor Rauter geroepen en "afgebekt": slaan op de tafel "da ist sabotage", enz. De doktoren beschouwden het als een psychologisch geval.

16 Juli 120 Officieren teruggezonden, daar onmisbaar in de betrekkingen die ze waarnemen,
of wegens ziekte. Vele anderen gestorven, door gebrek, slechte behandeling of neergeschoten.

18 Juli Eerste fietsen in beslag genomen in den Bosch, hebben dit later gehoord.

 

Terug naar bladzijde 69

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 71