Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 71

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 73

42E CAHIER-2 Vervolg 

blz 72

Pourtant ceux de la partie ont dit que les Juifs seront ex... Le W.A. qui est revenu pour un petit temps raconte qu'en Pologne il a eu une corvé très désagréable: fusiller les Juifs. On les mette en quattre rangs, la première rangé les enfants, puis les vieillards, les femmes, la dernière range les hommes. J'espère que maintenant quand je ... ou m'envoye au front, comme on l'a promis, et que je m'aurai plus à faire cette sale besogne.

28 op 29 Juli Station van den Bosch gebombardeerd, eerste perron beschadigd, tweede vernield.
Veel vlt. Over gekomen. Dr. Gunning is weer gevangen genomen, als gijzelaar.

30 Juli Dr v. Selms vrijgelaten om zijn leeftijd, Ds Nieuwenhuis gevangen genomen. De
fietsen, waarvoor vrijstelling gevraagd werd, zijn in Ottersum en nog andere plaatsen juist opgehaald.
Bij het werkvolk v.d. schoenfabrieken in Nijmegen telkens zieken, bij een bepaalde fabriek heeft dit tot gevolg dat er in de week 100 p. schoenen minder afgeleverd worden.
De verwachting is, dat met de volgende volle maan de groote aanval van onzen kant zal komen.
Hevige verontwaardiging onder de Amsterdamsche bevolking over de maatregelen tegen de Joden. Het Joodsche meisje dat in 't water sprong omdat ze niet met de Gr.Pol. mee wilde gaan; een werkman sprong haar achterna en beiden werden in 't water doodgeschoten.

31 Juli D.vader die zijn zoontje na 't eten leert bidden: "Ich danke den Führer für Speiß und
Trank." Drie keer gaat het vlot, de vierde keer vraagt het zoontje dat nagedacht heeft: " Vater, kann unserer Führer auch sterben?" "Ja, gewiß, wie jeder mensch." "Und wann er tot ist,
was sollen wir dann beten?" Dann sollen wir Gott danken."
Twee oude, versleten D. soldaten loopen door Utrecht. Ironisch gezegde van iemand: "Daar gaat de Hitler-Jugend", een der D. die zich goedmoedig omkeert: "Nein, wir sind kein H.Jugend, wir sind Infanterie."
Groesbeek heeft al zijn fietsen teruggekregen, als buitengemeente.
Brief meneer Snoeck.
Wollen dekens, linnengoed, el.machines, naaimachines, schrijfmachines, enz. men zegt dat het allemaal in beslag zal genomen worden, en dat men slechts 3 stel ondergoed mag houden, met gevolg dat het "steinreiche Holland" zeer slecht voorziene linnenkasten heeft. De heeren mogen 3 pakken houden. Alles zou gaan naar de gebombardeerde streken in Duitschland.
{vel 19}

1942 Augustus
Dinsdag 4 op Woensdag 5. Veel gevlogen en bommen en luchtafweer. Bij Nijmegen 'Laatste waarschuwing aan de D.'gevallen. Volgende nacht dito. Deze Donderdagavond maakten Eng. Vlt. Rookletters in de lucht, o.a. pijl die naar Roergebied wees. 't Zelfde was een of twee dagen geleden het geval. Telkens 's nachts vlt. Af en toe bommen en afweergeschut.

7 Aug We hooren dat na 24 Aug de treinenloop zeer beperkt zal worden en dat men enkel om een
"geldige reden" op reis zal mogen gaan.
Bom gevallen bij de Elshof bij Malden, in boomgaard. De boom, waar de bom op viel, was totaal verdwenen, een gat van 10 meter doorsnee in de plaats. Op het water dreven de appels. Van de omringende boomen bladeren en appels afgerukt, ook een schuur geheel vernield.
Na even geluwd te zijn, begonnen in Amsterdam de Jodenvervolgingen met vernieuwde woede.

15 De gijzelaars in St Michielsgestel kregen v. straf een dag geen pakjes, omdat ze gezamenlijk
het Wilhelmus gezongen hadden.
Iedereen in angst voor de gijzelaars omdat er vijf doodgeschoten zijn als represaille voor bomaanslag Rotterdam.

 

Terug naar bladzijde 71

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 73