Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 72

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 74

42E CAHIER-2 Vervolg 

blz 73

(Klik op één van de onderstaande documenten voor een vergroting ervan.)

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

 

16 Thans de namen gehoord door de radio:
Mr. Robert Baelde ± 35 jaar Rotterdam
Willem Ruys 47 ,, ,,
Mr. van Limburg Styrum 49 ,, Velp
Schimmelpenninck van der Oye Noordgouwe
28 jaar, kort geleden getrouwd, zijn vrouw verwacht kindje.
C.Bennekers Rotterdam

18 Augustus Om half acht 's morgens naar den Haag . Bij de bushalte in Groesbeek stond een jonge
man te wachten, die mij vroeg wanneer er een bus ging en of hij met Duitsch geld zou kunnen betalen. Hij was blijkbaar moe, want ofschoon ik hem antwoordde dat de bus spoedig moest komen, ging hij op zijn valiesje zitten. In de bus kwam hij tegenover mij. Ik nam hem eens op: stoffige schoenen en ondanks de warmte een wollen overjas aan; moe in den vroegen morgen: de conclusie lag voor de hand: een die uit Duitschland ontsnapt was, er niet langer verkoos te werken. Bij het station ging ik uit de bus en hij eveneens, doch liep niet naar de ingang, maar slenterde naar de doorgang voor 't goederenvervoer naar 't perron. Ik achter hem aan en gevraagd of hij broodbonnen had. "Neen, geen enkele." "Dat dacht ik wel" en ik haalde het bonnenportefeuilletje voor den dag. "Nou, heel graag, als U het missen kunt." Bedenk me in de trein dat ik wel eens naar zijn verdere reis had kunnen informeeren, daar hij waarschijnlijk geen reisgeld had.
In 't station in den Haag wachtte Rika mij op en bracht mij naar 't Frankenslag. Blijkbaar had haar man bezwaar gemaakt tegen een logé. Gaf haar de aardappelbons, waar ze heel blij mee was. Ze vertelde hoe ze 's morgens om vijf uur al voor de groentewinkel in de rij gingen staan, en hoe er bijna niets anders dan spinazie, andijvie en sla te krijgen is, en in de aardappels veel ziekte. Natuurlijk, met de natte zomer, en dan aardappels geteeld op de weidegronden om den Haag. Zag daar ook veel tarwe, die sterk neergeslagen was. Mevr. B. en anderen zeiden hetzelfde omtrent de groente. Bloemkool zelden te krijgen, wel komkommers en tomaten, slaboontjes.

 

Terug naar bladzijde 72

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 74