Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 juli - 31 augustus 1942 Slot

Terug naar bladzijde 75

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 77

42E CAHIER-2 Slot

blz 76

27 Augustus Bericht dat de Koningin terug in Engeland is, na haar reis naar Amerika. Wij hebben er
's middags op geklonken.

31 Augustus Naar gewoonte van de laatste twee jaren de vlag om de trap. Voor de derde maal . . . .

{Dit vel gaat verder met 12 op 13 September (zie 42G-CAHIER-2). Er liggen ongedateerde losse velletjes tussen, die vermoedelijk de periode 1 tot 12 sep 1942 betreffen. Die tekst is opgenomen in 42F-CAHIER-2.}

{Einde tekst 42E}

 

Terug naar bladzijde 75

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 77