Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 - 16 juli 1940 vervolg

Terug naar bladzijde 7

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 9

40F - Blok Vervolg

blz 8

24. 's middags n. Leiden. Auto park Deyleroord. Katwijk zeeziek. 's Avonds bij mej.v.E. en v.d.R.S br machines over haar. Buren en hun meisje. Machines bij Meer en Bosch, veilig op basis. Lt. Anthove jonge vlieger. D. officier in Roode Kr.ziekenhuis. Loosdrechtsche de M. plassen. Kie cursus in Bronovo, freule v.S. Op boomen Bosch: Dood ekster en meerkollen, leve roodstaartjes. v.d.Vets, paraplu; bij buren, veerman.
25. 's Morgens bij Maatje en daarna n. Schoonhoven, om 1 aangekomen, groote verbazing. Koffie gedronken, E. mij 's middags stadje laten zien. Opruimen kazerne opslagplaats loodsenhout enz.m.D. In Sch. 350 N.S.B. op 3500 inwoners. Jan aan den grond, Paultje lief. Verklaring Winkelman, blijven eten en daarna om 8 door 't 3tal weggebracht, op trein getild d.Jan. 10 terug bij Kie en nog wat gegeten. Casemat Grebbe waar kapitein m. 2 luitenants zich in verborg, sergeant die kapitein "goedendag" ging zeggen en er een handgranaat in slingerde. Tegenstelling: Hein L. die kapitein Hoogerland zoozeer roemt, altijd vooraan. Kie vertelt dochter G.G. niet meer op Johannitercursus.
26. {Volkstuintjes goudsbloemen} Om elf uur uit den Haag n. Rotterdam. Drie stations in puin, stadhuis vrijwel gaaf, idem post, dan beschadigd gebouw, Bijenkorf uitgebrand. Ziekenhuis geheel verbrand, v.gr.kerk staan alleen de muren. Halve Haringvliet plat. Regen, modder, afschuwelijk geheel. Op Keet: "Nooit gedacht" met hoefijzer. Geldersche vallei boerderijen in puin. Over Arnhem, veer en pont Waal, om 5 uur terug, Ds aan bus en Dina.

{Einde los vel} Vel 1

Donderdag 11 Juli. Nadat Zus en Jan Woensdagmiddag waren weggegaan in een klein autotje
met Schotje en veel bagage, vertrok ik Donderdag om twaalf uur van huis, weggebracht door Dina en uitgeleide gedaan door Henriette v.d.M. Per bus naar Nijmegen, met het veer overgezet, waarbij ik waarnam, dat de beide bruggen, hoewel er steeds aan de afbraak gewerkt wordt, altijd nog het grote vaarwater versperren. Bus van Lent tot Elden, waar een onmogelijk klein veerbootje voor de trampassagiers wachtte. Bij aankomst in Arnhem was ik het sjouwen met mijn betrekkelijk zware valies zoo beu, dat ik het, in een onberaden oogenblik, ter verzending gaf in 't bodehuis waar mijn weg mij langs voerde. Daar het pas twee uur was en tante Marianne 1) mij niet voor theetijd zou verwachten, ging ik de brug en omgeving bekijken. Van de brug is de Zuiderpeiler gesprongen, de huizen aan de Rijnkade zijn sterk beschadigd, veel meer dan in Nijmegen met zijn veel breedere kade het geval is. Volgens M. sprongen de bruggen 's nachts om half drie. Nog even door de winkelstraten geloopen en in een park gezeten; steeds trokken Duitsche colonnes over de groote weg. Een rustig thee-uurtje bij tante Marianne, vervolgens gewandeld naar 't huis van Mary en Blanc 2), die mij, na hun geliefde keurige tuin, als tweede bezienswaardigheid hun voorbeeldige schuilkelder lieten zien. Volledig ingericht, voor bom- zoowel als voor gasaanval, met drie uitgangen, levensmiddelen voor weken, verband, een volledige apotheek, rustbank, gemakkelijke stoelen, enz. "We hebben er al 200- en zooveel nachten in doorgebracht." "Nu, als 't erg noodig is, om er in te gaan, waarschuw mij dan vannacht, maar ik gevoel nooit erg voor kelders, hoe comfortabel deze ook is." 's Nachts wel vliegmachines gehoord, doch verder rustig geslapen, na een gezelligen avond samen doorgebracht te hebben, in prettig samenvoelen. Mary vertelde over Ela 3) en haar man en 't werk dat deze nu doet. Bij de buren, Duitschers, kwamen loopende gewonden die verpleegd werden in 't Diaconessenhuis, om een gezellige avond door te brengen. Duitsche radio-uitzending om half drie, Vrijdagnacht, toen de oorlog uitbrak.


     [1] Mevr. Marianne Petronella van Dissel-Dozy, een zuster van de vader van Mevr. P.Frowein-Dozy. P.S.

     [2] Blanc onbekend, Mary is of nicht Maria Gratama (* 5 jul 1875) of, waarschijnlijker, Maria Elisabeth Dozy (* 11 sep 1889). P.S.

     [3] Mevr. Helena Frowein-Gratama, een nicht van Mevr. P. Frowein-Dozy en eerste echtgenote van Mr. J.W. Frowein, die als weduwnaar met Mevr. P. Frowein-Dozy trouwde. P.S.

Terug naar bladzijde 7

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 9