Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 80

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 82

42G CAHIER-2 vervolg

blz 81

BelgiŽ 30-8-1942 1 Kilo boter frs 330,- 1)
gruau{?} 80,-
un oeuf 9,75
Tonne de bois 1.400,-
Rantsoenen staan gelijk aan de onze, doch de vraag is of ze te krijgen zijn. In Parijs van den winter 12 Kilo aardappels per hoofd in de maand.
M.P.H. vertelt van een kennis - ze hadden zooals iedereen niets te stoken - waarvan in huis een voet bevroren is. In Amsterdam gaat het oppakken van de Joden nog steeds door. Velen springen in de grachten en in de Amstel en wanneer iemand de drenkelingen wil redden, wordt hem dat verhinderd.

26 September. Dicht langs de spoorwegen mag geen hout blijven staan, men zegt een strook
van 18 meter breed moet vrijgehouden. Vrees voor aanslagen op de lijnen. Betsy van mevr.S. is ook even gevangen geweest. Na veel moeite had zij toegang tot haar mevrouw in de gevangenis in Utrecht gekregen en mocht gedurende twintig minuten met haar praten, ieder zittende aan het einde van een lange tafel, met een D. die afluisterde, tusschen hen in. Aan 't eind van 't gesprek vroeg B. hoe of mevrouw sliep: "Nou, niet zoo erg goed, de stroozak is zoo hard, daar kan ik maar niet aan wennen." En B. antwoordde onschuldig weg: "Alles went, behalve hangen." Hierop is zij gevangen gezet, daar de toehoorende D. blijkbaar veronderstelde dat dit woord "hangen" op hem en zijn kameraden gemunt was. Na een p. onaangename verhooren, werd zij den volgenden dag verhoord door geschikte D. met behulp van een tolk, die dadelijk verklaarde dat de uitdrukking die zij gebruikt had, een zeer gangbare Hollandsche was, waar verder niets achter zat, en dus werd zij vrij gelaten. Mevr. was niet opgewekt en toen B. tegen haar zeide, dat ze nu toch wel gauw vrij gelaten zou worden, haalde ze haar schouders op.

{vel 24}

1942 October Nacht van 2 op 3 October in de voornacht druk gevlogen. Lichtkogels, afweer,
lichtflitsen in de lucht, bommen in de verte, dichtbij zware ontploffing, hooren later: bij Cuyck.

6 October Mijn Maurits is gebombardeerd en de mijn-gasfabriek die Limburg en Oost-Brabant
van gas voorziet. Men zegt dat er 500 menschen bij omgekomen zijn. Brandweer van Amsterdam zelfs werd te hulp geroepen.
D. douaneofficier die nu ook is opgeroepen, behoort tot de laatste lichting die ze kunnen oproepen. "Heb testament en alles in orde gemaakt, want wij moeten naar het Oostfront en komen


     [1] Koers Belgische franc in die tijd ? P.S.

 

Terug naar bladzijde 80

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 82