Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 82

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 84

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 83

Mevrouw was bij de mededeeling eerst erg geschrokken, doch legde er zich spoedig bij neer. Ze twijfelde zeer of zij spoedig vrij zou komen, verwachtte dwangarbeid in D.
Dronken D. soldaat op Waalkade door patrouille dood geschoten.

15 October 1) kwamen zes D. vlt. vlak over in de mist toen ik v. Brakkestein terug wandelde door
bosch Muntberg. Ontploffingen; er is gebombardeerd bij Kranenburg.

29 October. s Middags eenige ontploffingen die de ruiten deden rinkelen.

30 In Nijmegen gaan sleepen van 100-150 schepen voorbij, geladen met aardappelen en
koren. Oostwaarts. Koffie gedronken bij L. die haar neef met vrouw uit den Haag verwacht, daar ze hun huis in de Willem de Zwijgerlaan moeten ontruimen. Doch daar ook alle gepensioneerde officieren en rijksambtenaren den Haag moeten verlaten, zal zijn vader de generaal zijn huis in de Daendelstraat verlaten en met zijn vrouw hier komen, in Mariental.

31. J.B. vertelt, hoe door heel den Haag de verhuizingen trekken, dikwijls op
handkarretjes, die hoog opgestapeld de groote nieuwe verkeersweg naar het Oosten volgen.

21 October regende het hard. Zoon v. de Kl. weigerde langer in 't bosch te werken en ging n.
huis. Moest bij de Ortskommandant komen en zit nu gevangen in Arnhem.
In Beeksche tram: alles vol, doch plaats op bank naast Nsber blijft leeg, totdat halfdronken D. er komt zitten, zijn arm om hem heen slaat en zegt, tot groot vermaak v.d. geheele tram: "Ik ben een leelijke rotmof, maar jij bent een verdomde landverrader!"

1 November B. kwam bij mij terwijl ik bloemen v. Mama's graf vernieuwde om te zeggen dat hij
onderdook. Gezang 113: "De rechtvaardige is gerechtvaardigd door zijn geloof."
Behalve munitie in bosch ook startbaan.
Opgeroepen v. de Arbeidsdienst en naar D. gebracht om daar te werken o.a. de twee zoons van hotelhouder Plasmolen, veearts Cuyck, smid Middelaar, uit Mook, enz. In die streek in 't geheel 600.
In Amsterdam eerst, daarna in Haarlem en Nijmegen jongelui van de straat opgepakt om ze n. D. te brengen om daar te werken.
In den Haag deze morgen de smokkelaar Kersten uit Groesbeek doodgeschoten omdat hij bij zijn aanhouding geschoten zou hebben, dus verboden bezit van vuurwapens.
Engelschen gaan vooruit in Syrenaica en drijven D. en It. terug.

9. Amerikanen geland in Algiers, enz. The Knight ter dood veroordeeld. Melis Stoke in
Buchenwalde gestorven.

16 November Vandaag een paar honderd Joden in Nijmegen opgepakt.x 2)
Vanavond en volgende dagen worden hier uit 't dorp de mannen van de
Arbeidsdienst naar D. weggebracht, men zegt: zeshonderd. Een werkman vertelt hoe het tempo van deze onwillige hazen is: hoe er bijna niets uitgevoerd wordt in de fabrieken.
's Nachts met de heldere maan af en toe vliegen, in de voorgaande nacht hoorden we Engelschen. Vond in de bosschen bij Jurgens een heel pak in 't D. gestelde pamfletten.

23 Vanmorgen telefoon dat meneer Snoeck gratie (!) heeft gekregen en nu veroordeeld


[1] Volgorde dagboek aangehouden, of bedoelde zij 25 okt?. P.S.

     [2] De tekst behorende bij deze x staat op vel 26. P.S.

 

Terug naar bladzijde 82

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 84