Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 85

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 87

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 86

onmiddellijk zijn ontslag en was zoo wijs om met zijn zoon onder te duiken. Duinoordkerk, Duinzichtkerk, Catsheuvel, enz.

{In de marge: Veel menschen slaan alles stuk wat ze in hun huizen achter moeten laten, opdat de D. er niet van profiteeren kunnen voor hun "Weihnachtsgaben" of wel plundering}
{vel 28}

zullen gesloopt worden. De groote villa's van de Oude Schev. weg leeg. Hotel Clarence vol koffers, doch de gasten blijven tot na Kerstmis. Mevr.B. had mij een wanhopige brief geschreven, dat ze weg moest en niet wist waarheen; bij mijn komst bij haar bleek Dr.B. echter nog juist - een half uur geleden - iets voor haar gevonden te hebben. Hij ziet er slecht uit, doet wat hij kan, maar àl die misère. De Joodsche hartpatient in 't rusthuis. Joden zijn goede comedianten. "Menschen op een afstand, weinig medegevoel, bemerkte dit bij begeleiding evacué-transporten in Achterhoek" "weinig voorstellingsvermogen". 't Gezegde: nu komen ze bij ons alles opeten, niet beseffende wat het is, om vrijwel alles achter te laten.
Aan den anderen kant der stad gaat het leven zijn gewone gang, maar wel voortdurend komen verhuizingen voorbij. In allerlei vorm, maar zelden in de mooie auto-tapissières. Meest op vrachtauto's of handwagens en dan alles kris-kras opgeladen, wat stoelen, clubfauteuils, een buffet, een tafel, beddegoed en bovenop een paar schemerlampen. Zeilen om toe te dekken zijn er niet meer; bij regen doorweekt alles. De verhuizers maken misbruik v.d. toestand, zoo vroegen ze bij nicht Feyt / 900,- en toen zij bij de Prijsopdrijving reclameerde, die de prijs op / 500,- stelde, braken de mannen zooveel mogelijk en lieten een mooie kast staan. Hun huis was Nsbeërs toegewezen, daarom moesten ze er uit. In naam zorgt de evacuatie-commissie voor transportmateriaal: bij buren v.d. B's op 't Frankenslag kwam in 't donker een kleine vrachtauto voor - om acht uur - waarvan de chauffeur, die alleen was, zeide: stopt U er nu maar in, wat U wilt, maar een beetje gauw.
Neef Gerard overstuur, maar heeft nog geen bevel tot vertrek gekregen: "Iedere keer kijk ik met angst in de bus, denkende aan de geele enveloppe."
't Hart van de stad stil; lustelooze, magere Kerstuitstallingen. 't Zwaard van Damocles hangt boven alles. Bunkers in aanbouw in Sportlaan, Stadhouderslaan, naast Promenade, Nieboerweg. Boven de duinen het luistertoestel, als een omgeklapte tafel, en punten en stekels uit duintoppen, die doen vermoeden dat er versterkingen in verborgen zijn. Mooi den Haag, zouden we dit nu voor het laatste zien, alle dierbare plekken, waar zoovele herinneringen aan verbonden zijn. De gedachte maakt niet weemoedig, dat gevoel is te zacht, maar verbitterd tegen hen, die al dit leed brengen, versterkt de afkeer en de weerstand, het verzet. Behalve bij de menschen die er aan kapot gaan, de niet meer levenskrachtige. Zoo in 't Luthersche oudeliedenhuis op de L.v.N.O.I., waar de vorige week zes stierven. De vroeger zoo zorgelooze jongelui zijn strak en vastberaden geworden. Verhuizerijen op fietsen, met koffers achterop. De jongelui nemen de leiding over van de wanhopige ouderen.
Mme Giglio en haar eenzelvigheidsbewijs.
Departementen zullen verplaatst worden, Sociale zaken naar Scheepvaarthuis in Amsterdam, en voor de ambtenaren worden woningen van gepensioneerden in West ontruimd. Financiën naar Deventer.
Huize Royal naar Dreieroord. Kommandantur naast Kon. Bibliotheek. De pier is half afgebroken. Prikkeldraadversperringen op belangrijke punten. De Scheveningers moeten naar Zevenaar en omstreken. "Eerst hebben ze ons de zee afgenomen" - door het strand te verbieden - "en nu moeten we heelemaal weg."

{In de marge: D. officier die tegen zijn gastheer zeide: "Ich verstehe nicht, daß die Holländer so unartig zu uns sind."}

 

Terug naar bladzijde 85

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 87