Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 86

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 88

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 87

10 Dec. In en bij Haarlem wordt ook veel gekapt, o.a. de mooie boomen van de
Zantvoortsche baan; voor de houtgasgeneratoren. Bentveld gedeeltelijk ontruimd, IJmuiden wordt afgebroken. Twee broeders, die hun geld in huizen belegd hadden, bij de haven. De eene ziet de afbraak en krijgt beroerte, waar hij in blijft, de andere springt het water in.
De krankzinnigengestichten langs de kust worden ontruimd. Mevr.S.I. heeft een groote jachtpartij in de duinen bijgewoond gezeten in een hofkoets met de paarden v.d. Koningin er voor.
95 % v.d. Doktoren heeft geweigerd contributie aan het Medisch Front te betalen. 1 op 5 moet nu n.D. wordt weer geweigerd.
{vel 29}

10 Dec. Aankomst in Haarlem: In de gang van het station naar de uitgang een groot bord
waarop in N. en D. de mededeeling dat men als straf de eerste 14 dagen in Haarlem om 6 uur binnen moet zijn; een maand lang moet er wacht geloopen worden langs de grachten. Er zijn n.l. twee D. soldaten in 't water gevallen, volgens de D. lezing gegooid, volgens de Ned. geloopen, ze waren dronken, hadden de weg gevraagd en het antwoord was: "Immer gerade aus", maar daar liep de straat op de gracht uit.
De slechte aardappels worden Nsbeërs genoemd: van buiten zwart, van binnen rot. Aardappels in Amsterdam niet slecht. Groente overal:kool en hutspotwortels.

7 Dec. Werd Waalsdorp gebombardeerd, 't D. kamp, waar ook benzine opgeslagen was.
Zware brand, die den volgenden dag nog niet gebluscht was. Luchtgevecht, door de kogels ook burgers gedood, o.a. een heer in de Aert v.d. Goesstraat, die aan de koffietafel zat bij 't raam. Op de Veluwe treinen gebombardeerd.
Hoorde in Haarlem dat Figée gebombardeerd was, ook overdag met succes. Twee Ned. gewonden.
Bij Haarlem in de buurt had een paartje dat op trouwen stond, hun landhuisje geheel ingericht. Gaan er op een goeden dag weer naar toe en vinden het geheel leeggehaald. Vader reclameert bij Nsb politiechef. "Ja, ja, was een vergissing, met J. huizen, maar neemt U deze sleutels, dan kunt U uit J. huizen halen wat v. Uw gading is."
Amsterdamsche Jodenbuurt betrekkelijk stil, weinig menschen op straat, deze natuurlijk bijna allen met de ster. Met 1 Jan. uiterlijk 1 Febr. moet Nederland Judenrein zijn.
Au revoir à Z., ma chère L.
's Middags cirkelen 7 Eng. vltuigen boven de stad. Er wordt geschoten.
Holl. kantoorpersoneel is naar D. gestuurd, doch heeft daar niets te doen, moet zich dus bezig houden met gymnastiek; worden Oostwaarts verplaatst en krijgen een soort uniform aan, dat is "prettiger" voor hen. Nog verder oostwaarts, Polen; daar is 't onveilig, moeten zich in eigen belang dus oefenen in de wapenhandel. En dan een geënsceneerde overval, om ze tot Germaansche soldaten te bombardeeren.
Het gerucht gaat dat alle universiteiten gesloten zullen worden en de studenten naar D. gevoerd.
Prof. Petto is natuurlijk afgezet, en had last van een paar maagbloedingen. Uit zijn mooie huis gezet, maar heeft drukke praktijk in Zuid.
Neef F. woog slechts 98 pond bij zijn terugkomst uit Amersfoort, zijn moeder zeide: vel over been. Zenuwen natuurlijk geheel van streek. Jan's buurman ondergedoken. Prof.H. gijzelaar in St.Michielsg. met Willem Andriessen, enz.
Omtrent middernacht iederen nacht caroussel vliegen v.d.D. boven de stad; houdt ons wakker.
De verlaten J. huizen en gesloten winkels overal. Over ons zien wij Nsb.politie uit een J. huis komen, onder ons een p. ongunstige vrouwen, die blijkbaar de woning beneden ons plunderden; in den tuin zagen we allerlei dingen pakken in een pluche tafelkleed en een laken. Iemand die voor een dergelijk geval de politie opbelde, - ditmaal waren Jordaners de daders - kreeg ten

 

Terug naar bladzijde 86

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 88