Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Vervolg

Terug naar bladzijde 87

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 89

42G CAHIER-2 Vervolg

blz 88

antwoord: vindt U 't ook niet beter dat landgenoten dit doen dan ..... anderen? Voordeurruitjes ingeslagen, zoodat de voordeuren geopend kunnen worden.
Op verscheiden plaatsen in de stad Spaansche ruiters en prikkeldraadversperringen; zoo bij Carlton hotel, soms om onbebouwde stukken tusschen de huizen af te zetten. In 't Lyceum schijnt veel belangrijks gevestigd; men zegt ook plannen en kaarten. Dat is grondig afgezet, aan weerskanten van de brug en langs het Valeriusterras loopt een versperring. De deuren in de muur om het terrein zijn met balkenversperringen gebarricadeerd.
Ondanks alles is de beurs hoopvol gestemd hoewel de geliefde beurs... weggehaald is.
Verlengd geheugen{?} met eenige aardige voorstellingen: Rommel ondervraagt eenige gevangen genomen Eng. generaals, die er als ..... gewone soldaten uitzien. Pearl Harbour - telkens fotos uit de
{vel 30}

kranten - 1ste foto met onderschrift hoe de Am. schepen niets vermoeden van wat hun boven het hoofd hangt, 2de foto: een half uur later: de Am. vloot die de Jap. had willen overvallen, vernield. En dan de beste: de transportcolonnes ondervinden aan 't R. front groote moeilijkheden, moeten telkens overladen hun goederen, 't laatste woord blauw onderstreept en een paar blauwe pijlen die wijzen op kisten met Bols er op!
In Hilversum toren gemeentehuis gecamoufleerd als boom, met latten en groen gaas en takken; aan weerskanten zijn, in een boschje en een plantsoen, een uitkijktoren gebouwd. Op den terugreis treinverkeer in de war omdat spoorweg bij Gouda gebombardeerd was.
Clandestien:
1 p boter 16,-- 2 p appels 1,25 stukje Vinolia 6,50
p klapstuk 2,45 1 p rogge 1,40- 2,-- 1 p thee 75,--
1 p vleesch 6,50 1 p kaas 5,-- 1 p koffie 45,-
1 ei 0,70 1 p vet 22,-- melkbon 1,-
Gouden tientje 120,-

14 Dec. Men zegt dat vorige week de rectors magnifici v.d. Universiteiten bij S.I. hebben
moeten komen, om de namen v.d. studenten over te leggen. Enkel die van Groningen, de Nsber Kapteyn, heeft het gedaan, maar alle Gr. studenten zijn ondergedoken. Die v.d. Veeartsenijschool Utrecht hebben eerst hun archief verbrand en zijn vervolgens verdwenen.
Een derde v.d. studenten zou naar D. moeten gaan. In Nijmegen is het een en ander voorgevallen. De pastoor van de Br.W. heeft de sleutel v.d. kerk geweigerd aan de menschen die kwamen om de klokken uit de toren te halen. "De kerk open ik voor hen, die komen om te bidden, te biechten en de godsdienstoefening bij te wonen, maar niet voor hen, die de klokken willen meenemen, als ge die wilt hebben, moet ge ze maar van buitenaf uit de toren halen." Er was geen ladder van voldoende lengte beschikbaar en de klokken hangen er nog steeds.
Zag de klokken weghalen bij Ravenstein, enz. De groote vrachtauto die langs de kronkelende dijk kwam, volgeladen met kerkklokken. Die v. Batenburg lagen klaar, 5 waren het er; mooi bewerkt, de grootste uit 1600 "Doe die Grave v. Bentheim en Burgsteinfurt Heero van Batenburg was" De klokken worden opgehaald door Nsb. firma uit Heerlen en gebracht n. Aerle-Rixtel.
Huiszoekingen bij de boeren om achtergehouden rogge te achterhalen; dit ging vrij gemoedelijk, al zijn er eenige gepakt, o.a. de Nsb. boer die alles aan 't rollen had gebracht.

15 Dec. St.Annastichting in Nijmegen moet ontruimd voor de Wehrmacht. In Groesbeek zijn
ze weer geweest in Mariendaal en hebben de jongensschool beschouwd, ook op de zolder, waarbij koper en lood in beslag werd genomen. De Nsber Fransman deed de ronde met D. F. wilde maar steeds, dat de nieuwe kapel verzegeld zou worden, doch hij kon niet vinden, waar die kapel zich bevond .....
De gepensioneerden in Groesbeek zullen mettertijd ook hun huizen moeten ontruimen.

 

Terug naar bladzijde 87

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 89