Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 12 Sept - 31 Dec 1942 Slot

Terug naar bladzijde 88

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 90

42G CAHIER-2 Slot

blz 89

20 Dec. 's Avonds van 7¼ tot ¼8 voortdurend vlt. We zagen lichtkogels en afweergeschut,
zoeklichten uit vlt. en bommen vallen. Twee vlt. voor de volle maan, in de hoogte, waarschijnlijk Eng. en een vlt. zeer laag dat zilver door de maan verlicht werd, waarsch. D. Een vlt. kwam brandend neer: eerst een lichtpunt dat nog voer, toen ineens vallen, een grootere vlam, van den grond af een hevige gloed, die echter dadelijk doofde. Men veronderstelde in de Maas. Een der vl. met gebroken beenen opgenomen in Ziekenhuis te Nijmegen, waar hij met bloemen overladen werd, en de menschen queue maakten om hem de hand te drukken.
Radio moet gewaarschuwd hebben dat Zondagmorgen, eenige punten in den Bosch zouden worden gebombardeerd.

21 Dec. D. paardenvolk in 't dorp gekomen. Kreeg de avond van Zaterdag 20 dec. het agenda
van v.M. door L.E.{?}.

31 Dec. Bij het Oudejaars-soupétje hebben we de wensch voor een spoedig einde der oorlog
niet durven uitspreken.

{Einde tekst 42G}

 

Terug naar bladzijde 88

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 90