Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 11 - 16 juli 1940 vervolg

Terug naar bladzijde 8

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 10

40F - Blok Vervolg

blz 9

Vrijdag 12. Vrij vroeg ontbeten, x, na een hartelijk afscheid geloopen tot Willemsplein, zag
aldaar wachtende voortdurend D. colonnes doortrekken, het grootste deel ging A'damsche straat op, om half tien vertrokken per tram naar Oosterbeek en vandaar per bus tot Wageningen. Van Wageningen is het Oostelijk en het Westelijk deel zwaar beschadigd, er tusschen in ligt een tamelijk gaaf stuk. Blijkbaar is langs de hoofdstraat geschoten en het W. deel gebombardeerd. Van de kerk staan nog slechts de muren, de ramen zijn er gedeeltelijk in gebleven. Ontelbaar veel fietsen, verroest en zonder banden, in de puinhopen. Kantongerecht stukgeschoten, tusschen huizen in, die ongedeerd zijn gebleven. Verder de lange rechte eikenlaan door de Geldersche vallei gevolgd. 't Was een vrij koele, hoewel zonnige morgen, uitgezocht weer om te loopen. Hetzelfde weer als Mama en ik nu bijna een jaar geleden hadden, toen wij onze autotocht naar de Bilt maakten en ook deze zelfde weg volgden, waarbij ik weinig dacht, binnen het jaar dit alles in zoo geheel veranderde omstandigheden te zullen terugzien. Misschien juist omdat hetzelfde

vel 2

heldere zonlicht over dezelfde frisch groene omgeving viel, troffen alle tegenstellingen des te meer. De boomgaarden geleken onveranderd, doch over de weg raasden D. auto's en motorfietsen. Het huis Nudenoord, dat met een hoek tegen de weg aanstaat, vertoonde vele moeten van kogels. Raadselachtige schot dat in de lucht gelost werd vanaf proefakker landbouwschool door een arbeider op ongeveer 50 Meter van mij af. Voorbijgaande D. sloegen er geen acht op, hoewel de man met het gezicht naar de weg stond. Hier en daar lagen kleine versterkingen in akkers en boomgaarden verscholen, de verspreide boerderijen waren vernield en de teruggekeerde bewoners huisden in keeten of schuurtjes. Ontelbare kogelgaten in de eiken langs de weg, aan de Noordwest- en de Zuid-Oostzijde. In n eik aan de Z.O.zijde, een meter van den grond af: ronde plek meet ongeveer vijftig kogelgaten - Executie van dienstweigeraars?
De boomen getuigden in stilte van wat hier voorgevallen is: verdorde kruinen, verschroeide of afgeschoten takken en een enkele, die doormidden geschoten neergebroken lag. Zooals ook de boomen van de Grebbeberg, ondanks alles wat regens uitgewischt en menschen nu reeds opgeruimd hebben, het beeld geven van de verwoede worsteling die hier uitgevochten is en nog zullen geven indien alle andere teekens verdwenen zijn. Vr de Grebbesluis, waar de boomenrij ophoudt, liggen de resten van het stukgeschoten en verbrande sluiswachtershuis en links, langs de weg naar het veer een streng verboden terrein vol gaten en hoogten {In de marge: mijnenveld, begraafplaats?. De Grebbesluis is vernield geweest; er werd nu druk aan gewerkt en een nieuw brugdek maakte de overgang mogelijk. Het huis van de Nichten 1), Grebbestein, is wel zwaar beschadigd, doch staat nog geheel overeind, dank de Napoleontische bouw. Vier granaten hebben het getroffen; naar men mij vertelde afgeschoten van de Wageningsche Berg. Groote gaten gapen in de dikke muren; de gesloten jaloezien en blinden hangen gedeeltelijk stuk, alle ruiten natuurlijk verdwenen en de muren vol gaten van kogels en granaatscherven. Het maakt de indruk dat er om en in dit huis zwaar gevochten is; ook zooals de verwoeste tuin er uit ziet: platgetrapt, met vernielde struiken, enkele van de zware eiken omgehakt, verhavende rhododendrons, maar een rozenboog stond ongehavend en wit te midden van de chaos, zooals in de groote zitkamer een onbeschadigd schilderij in zijn gouden lijst hing. De familie de Boer, die het huis bewoonde, heeft tijdig kunnen vluchten en scheen ook nog een deel van de inboedel in veiligheid gebracht te hebben.
Aan de weg naar Heimerstein stond links een barak, in 't midden door een granaat getroffen. Op het terrein er voor stapels rommel van de

 


      [1] Onbekend. P.S.

Terug naar bladzijde 8

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 10