Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943

Terug naar bladzijde 90

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 92

43A CAHIER-2 

blz 91

{vel 31}
1943

1 Januari Brief uit den Haag spreekt er van dat voor 't oogenblik het ontruimen der huizen wat
stop staat. Verdere berichten zeggen dat het R.Kr.ziekenhuis nu weer niet afgebroken zal worden, doch gebruikt als lazaret. Duinoordkerk afgebroken.
De tien krankzinnigeninrichtingen langs de kust worden ontruimd. Tienduizend krz. moeten geplaatst worden in reeds geheel gevulde gestichten in het Oosten des lands. Zeer moeilijk transport, meest vastgebonden op brancards.
Ook moeten nog tweeduizend D. krankz. uit D. in Holl. gestichten geplaatst worden. Zeer moeilijk hiervoor plaats te vinden .....

7 Januari. Station van den Bosch: van de overkapping slechts enkele ruiten nog heel; ook de
ijzeren overkapping gedeeltelijk weg; een stationsgebouwtje zwaar beschadigd.
Protest doktoren tegen zending naar Duitschland.

16 Jan. In de eerste helft v.d. maand veel gevlogen, ook 's morgens vroeg. Af en toe hooren
we bommen vallen. Roergebied, Essen, Wesel. Hier vielen op de Aschhorst lichtkogels, men zeide echter brandbommen.
Bussum heeft straf: wachtloopen en een millioen boete, omdat men op 't kerkhof het bordje van de treinen had geplaatst: "Nur für Wehrmachtsangehörigen"

18. Bart, Kees, het knechtje en een man uit 't dorp opgeroepen om v.d. keuring v.d.
Arbeidsdienst te komen. Bij N. natuurlijk zeer sombere stemming.
De metselaar H. was gevraagd om aan de bouw v. bunkers in 't bosch te werken, waar hij weinig voor voelt.
Er wordt een spoorlijntje aangelegd van de Cranenburgsche lijn over den Drul naar Klunjes en zoo naar 't bosch.
Kr.zinnigeninrichting Apeldoornsche Bosch ontruimd.

20 januari. Gisteren prinses Margriet Francisca geboren. Vanmorgen kwam buurman S. het
vertellen, voor 't ontbijt. We hingen dadelijk de vlag om de trap en konden, dank zij de gift van mej. W. beschuit met oranje muisjes eten.

22. Hooren dat er nu reeds portretjes van het prinsesje uitgestrooid zijn. Mevr.v.G.
zorgde dat Nanny oranje muisjes kreeg.
Een D. soldaat, die n. Rusland moest, heeft zich bij 't Geele Hekken{?} in 't Bosch opgehangen.
Een andere D. zit in een steenen hok opgesloten in de oude bezemfabriek; heeft zelfs geen plankje om op te zitten. Krijgt eens in de drie dagen warm eten en moet er 18{?} dagen opgesloten blijven. Juist in de koude dagen in 't begin dezer maand. J.B. die het slot v.d. deur moest maken, vertelde het.
Op een dag weigerden de D. om te zingen, ze moesten toen als straf den geheelen volgenden Zaterdag met de wagens rondrijden en hun vrije Zondag werd ingetrokken. Maandagmorgen zongen ze luidkeels, door 't dorp gaande, al was 't dan ook niet van harte.

25 Januari. To vertelt van de berichten die zij iedere veertien dagen van haar man krijgt. Haar
neef is gevangen en veroordeeld en zal volgende week gefusilleerd worden. Was student in Leiden.
Telkens hooren we 's nachts vliegen. Onlangs weer toestel bij Hees gevallen.
We krijgen geen boter, maar margarine op onze boterbon.
Tripolis is gevallen.

 

Terug naar bladzijde 90

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 92