Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 93

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 95

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 94

Recht in 't Oosten een brand en onder de horizon de hevige, lang durende brand van Essen. Toen 't alles verminderde, gingen we beneden nog een kopje thee halen om ons te verwarmen, doch vlogen al spoedig naar buiten op 't geluid van hevig mitrailleurvuur boven ons. Een brandende stip, heel hoog boven ons, die in een boog naar 't Z.O. gaande, langzaam en beheerscht daalde. Toen plotseling een hevige ontploffing, een zwaar stuk en kleinere stukken vielen neer, alles brandende, het vlt. zelf brandde met een groote vlam, doch bleef nog even doorvliegen in de D. richting, tot het opeens ook viel. Mies jammerde: als 't maar geen Eng. zijn en haar broer snauwde haar zenuwachtig af. Terug naar huis loopende, kwam ik den Dokter tegen, we maakten uit dat het in de richting v.d. Jansberg gevallen moest zijn. Thuis ook alles in emotie, zijn weer boven gaan kijken met Lies d.G.{?}, zagen nog ontploffingen. In 't dorp waren de menschen van angst hun hoofd kwijt.

13 Maart. Hoorden vanmorgen dat het Eng. vlt. gevallen was bij de Martensberg, de vijf
inzittenden verbrand. D. vlt. zochten den geheelen dag n. parachutisten. Ging 's mor-gens n. het vlt. kijken. Ontmoette op de weg eerst de auto v.d. Gr.Polizei, daarna reden Bram, Jan en hun d.b. mij achterop, ook op weg er naar toe, en zag daarna d.b. v.Lien die terug kwam en even van zijn fiets stapte om te zeggen dat de D. zijn p.b. ingepikt hadden, dat hij op de Kommandantur in Nijmegen terug moest halen. "Ik werd lijkbleek v. schrik op 't idee dat ze me fouilleren zouden, had mijn zakken volgepropt met munitie." De ezel! Ging de weg in naast 't derde huis rechts aan de Grafweegsche weg. Twee marechaussée hadden mij gevraagd waar 't vlt. lag, wat ik niet nauwkeurig wist, maar Jacobs de meteropnemer wel, zoodat ik daardoor meteen wegwijs

{vel 34}

was gemaakt, en zag daar al gauw op een akker de staart v.h. vlt. liggen. Bij de boerderij links v.d. weg - de schuur was beschadigd - een kluitje menschen: "U zult er niet door mogen." Iets verder op de weg een der marechaussée die de weg versperde. "Waar moet U naar toe?" "Jansberg" "Kunt U geen andere weg nemen?" "Dan loop ik zoo om." "Gaat U dan maar, doch U moet op de weg blijven."
Ten N.O. van de "Martensberg" lag het uitgebrande vlt. op de akker. Iets verder de motor? Dicht achter de boerderij op de akker tusschen de boomen een man-gat. Verderop wat verbrande rommel, tusschen het hout overal stukjes aluminium, en op de volgende akkers het roer, deelen v.h. vlt. en van 't hout der vleugels of waarschijnlijker van de schroef.
't Was een 4-motorige Halifax, een der motoren was in de stal van deze boerderij gevallen en een meter achter de paarden terecht gekomen. De boer bemerkte het pas, toen hij door de stal naar buiten wilde gaan en tot zijn verbazing de staldeur open zag staan en tegen de motor opliep .....
Zeven Engelschen - een was Canadees - zijn er bij omgekomen. Geen een verbrand, ze waren door de kogels getroffen. De rear-gunner schoot tot het laatste oogenblik en de piloot zat dood met het stuur in zijn handen. Een heeft nog een tijd geleefd, doch Dr. van der Helm heeft hem geen hulp durven bieden, uit angst dat er nog iets ontploffen zou. Pastoor Hoek was er dadelijk bij - zijn pastorie ligt op een afstand van 10 minuten - heeft allen generale absolutie gegeven en is tot het laatste bij de stervende gebleven, hoewel de D. dreigden met schieten. "Schiessen Sie nur, ich bleibe, denn es ist meine Pflicht." De D. kommiezen had[den] de lijken van hun bovenkleeding en ringen, horloges, enz. beroofd, voordat er nog iemand bij was. Photos genomen door kinderen en onderdeelen van het dashboard.
Vrijdagavond kwam het vlt. neer; toen de Eng. Zondagmiddag nog niet begraven waren, maar steeds ten aanschouwe van de nieuwsgierigen bleven, is Pastoor H. naar de Komm. gegaan om vergunning te vragen, hen op zijn kosten op zijn kerkhof te begraven. Het werd geweigerd, doch daarop kwam een vrachtauto met zeven kisten en werden ze weggehaald en begraven op het Eng. kerkhof te Uden.
Menschen en kinderen hebben allerlei dingen weggehaald, o.a. uit de gummi-boot allerlei blikjes, ook met water - in geval v. landing op zee.

 

Terug naar bladzijde 93

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 95