Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 94

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 96

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 95

Zondag 21. Vannacht om half twaalf, kwart v. twaalf een acht-of tiental schoten. Hoorde later dat
er door veldwachter en maréchaussée bij Kersten geschoten was om onwillige dronken menschen.
De zwarte handelaren zitten met hun biljetten van duizend gulden en van / 500,- die z.g. ingetrokken zullen worden. Bij de weduwvrouw Nillesen in de winkel bood een arme man er zeven aan, die geweigerd werden. Er kan belasting mee betaald worden, maar de meeste eigenaren hebben heelemaal geen belasting te betalen ..... Men zegt dat een bepaalde Stekkenberger er honderd had ..... Die van duizend worden verkocht tegen / 750,-.

24. Generaal v.d.B. zou vrijgelaten zijn en weer terug in Amersfoort daar zijn maag
geheel van streek is.
Mevr. L. vertelde dat Vughter gevangenen een paar dagen door den Bosch getrokken zijn om steenen te lossen aan 't kanaal. Ze zag de treurige optocht. De menschen stopten hen boterhammen, enz. toe, ze hebben briefjes voor familieleden laten vallen. 't Publiek was zoodanig verontwaardigd, dat de burgemeester aan de autoriteiten heeft gezegd dat hij geen verantwoording v.h. handhaven v.d. orde op zich kon nemen indien deze tochten herhaald werden. Men heeft hen toen niet meer door de stad geleid.
Mishandelingen in Vught, in 't bizonder van de Joden, die op den grond worden gelegd, armen en beenen ingegraven en dan dood geranseld. Deken . moet levend begraven zijn. Ook worden de honden op hen aangehitst. Nsbeërs zijn de bewakers. J. pasgeboren kinderen dadelijk doodgemaakt. Joodsche kinderen n. bioscoop en dan gas in de zaal.
{vel 35}

In Haarlem liep een D. met een meisje, hij werd door andere D. neergeschoten. De schuld werd aan de Ned. gegeven, doch ook de D. moesten wacht staan. Tien ned. neergeschoten, z.g. Joodsche communisten, hoewel er slechts drie Joden bij waren, o.a. een brave J. leeraar. Er werd aangekondigd dat 10 Nsbeërs hiervoor vermoord zouden worden. Een zevental is reeds gevallen. D. die om de regen in portiek schuilde en Gr.Pol. die hem er uit haalde, hem met drie emmers water overgoot en drijfnat moest hij verder op wacht staan.
Gisteren, Dinsdag 23 Maart zijn in Nijmegen een aantal jongelui vn de straat en in winkels opgelicht om naar D. gebracht te worden. O.a. 2 uit de apotheek in de Broerstraat.

27. Verscheidenen uit de gemeente moeten opnieuw voor de keuring om n.D. gekeurd te worden, o.a. de timmerlieden.
Vorige nacht zeer veel vlt. Hoorden enkele ontploffingen. Hoorden later dat in Beek bij Didam vlt. brandend neer was gekomen op boerderij. Bom gevallen op huis in Angerlo, met luchtgevecht. In beide gevallen verscheiden dooden.
Aanval op Duisburg en op Berlijn. Volgens reiziger daar 30 regeeringsgebouwen getroffen, ook het luchtvaartministerie en alle plannen, enz. v.d. vliegtuigen. Görings werkkamer. Jongen van 14 zegt: "Jammer dat Göring er niet in zat", zijn broertje: "Och joh, dat was zóó'n groote vetvlek geworden." Dit waren de jongens Altacampo{?}.
Bij de aanval op München Braune Haus getroffen en werkkamer van Hitler, ook met allerlei ontwerpen.

29. Marets-linie in N-Afrika gevallen, de Engelschen trekken voort.
De doktoren hebben in deze week geweigerd om lid te worden van de artsenkamer. Hierop mochten ze geen praktijk meer uitoefenen; dus namen ze hun bordjes weg of overplakten die met leukoplast. In Nijmegen weigerden 160 en werden 3 lid. In Breda en Tilburg weigerden allen. Dr. Pollo{?} weigerde doodsverklaring af te geven, waarop burgemeester en comm.v.politie v. Nijmegen het moesten constateeren.
Het verbod van praktijk na een p. dagen ingetrokken.

 

Terug naar bladzijde 94

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 96