Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Vervolg

Terug naar bladzijde 95

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 97

43A CAHIER-2 Vervolg

blz 96

April 1943. Zaterdagavond 2 April. Terwijl ik in bad was, begon het vliegen weer. Massa's zware toestellen kwamen over, de grens was uitgezet met lichtko
gels. Zagen dichtbij drie vlt. vallen, brandend. Een richting Gennep, een richting Frasselt en een bij Wyler; deze laatste kwam eerst dicht boven ons huis. Luchtwacht telde in 't geheel 10 vlt. die neerkwamen, radio zeide 21.
Ons huis trilde voortdurend, hoewel we weinig bommen hoorden. 't Duurde een goed uur.
Man uit Essen gevlucht die gegeten had bij Chose, vertelde dat nu in E. de meeste schuilkelders vernield zijn, en in de overgeblevenen laat men geen vreemden toe, die zijn v.d. D. 's Morgens in de vroegte was hij uit E. vertrokken en had niets gegeten als zijn 2 boterhammen v.h. ontbijt. Moest nog naar Rhenen, maar bleef bij kameraad in Grb slapen, die hier met verlof was. de barakken waar ze in E. in ondergebracht waren, zijn ook gebombardeerd en nu woonden ze in een groote villa maar niet comfortabel:geen ruiten, geen dekens en zelfs geen bedden.

{In de marge: "Alles geht vorber, alles geht vorbei. Auch der Adolf Hitler und seine Partei." staat in Essen op de muren.}

8 April. Van half elf tot half n veel vlt. overgekomen. Er werd zwaar op geschoten, wij
veronderstellen vanaf 't vlv. v. Deelen. 't Huis trilde voortdurend. Zagen eenige branden in 't Oosten en een in 't Noorden; deze laatste waarschijnlijk van een vlt. dat naar beneden is gekomen.
Evenals vorige keer zat de geheele familie beneden, aangekleed; Paultje in een deken gewikkeld op de bank, keek met wijdopengesperde, slaperige oogen. "Hoe vindt je het om zoo 's nachts uit je bed gehaald te worden?" "Leuk!" Ieder had zijn valiesje met bontjas er op in de gang staan, de honden met de riemen aan hun tuig.
In 't bosch worden twee stuks afweergeschut gemonteerd, klein kaliber. De spoorlijn is bijna klaar. Men zegt dat men in 't bosch een concentratiekamp wil vestigen.
{vel 36}

Op de oude klok van Tiel bleek te staan, toen men hem naar beneden haalde: "Indien na een zachten winter Paschen op St.Marcus valt en Pinksteren op [spatie] Juni dan komt de vrede in het land. "Moge het waar zijn."
In den nacht van 26, Paaschmaandag, op 27 April vliegen urenlang zware machines over. Bom gevallen bij Brakkestein, alles dreunde hier.
Paschen was tegen alle verwachtingen, na zooveel mooie warme voorjaarsdagen, guur, stormachtig en nat. Af en toe vliegende storm. Een groene Paasch, zelfs de eiken en acacia's beginnen groen te vertoonen, de azalea mollis bloeit evenals lelietjes v, dalen. Paaschboodschap Koningin.

29 April. Proclamatie Christiansen betreffende onderofficieren, res. officieren en minderen v.
Ned. Leger die zich moeten melden, om zich weer krijgsgevangen te laten maken.

30. Het geheele land in beroering hierover. Geruchten over gevechten in de groote steden
en stakingen.
De mijnen staken, in Nijmegen de Kunstzijde en Dobbelman, Baggermaatschappij, Werkspoor. In Friesland staakt alles. Hoorden vanmiddag vlt. overkomen, vreesden dat het D. waren om onze steden te bombardeeren.
In den nacht van 30 April op 1 Mei veel zware vlt. over gekomen, ook eenige ontploffingen gehoord, boven in 't huis dreunde het. Essen is gebombardeerd.
Prinses heeft voor de radio gesproken en ook de kleine prinsesjes lieten zich hooren.
Gouden tientjes thans 160,- - 180,-.

 

Terug naar bladzijde 95

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 97