Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 1 Januari - 29 Mei 1943 Slot

Terug naar bladzijde 97

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 99

43A CAHIER-2 Slot

blz 98

Radio's moeten afgeleverd worden. Oude radio's stijgen sterk in prijs.

17 Bericht dat de stuwdammen van Monne- 1) en Edertal gebombardeerd zijn.
Laaggelegen deelen van Kassel en van Roergebied overstroomen. Waalkade ontruimd, evenals de Ooy, het vee er uit genomen. Industriegebied zonder electra, schepensluis Dortmund-Emskanaal onbruikbaar.

19. Morgen moeten de v.d. arbeidsdienst hier opgeroepenen n. dat gebied voor
reddingswerken, o.a. Jan Leenderts. We hooren telkens 's nachts en af en toe overdag zware vlt. over komen.

17 mei Kregen eindelijk, na weken, weer kaas en boter en melk en eieren v.d. boer.

22 Mei Horen dat bevolkingsregister te Apeldoorn verbrand is.

24 Mei In de voorgaande nacht veel vlt., 2 gevallen.
Kreeg vanmorgen bericht dat Rein 20 Mei naar Vught is overgebracht.

25 Mei. De Plumets{?} hadden met de geboorte v.h. prinsesje in de stad verspreid papiertjes
met oranje rand waarop: leve ons prinsesje en aankondigingen gedrukt: pr.J. en pr.B. geven met blijdschap kennis v. enz. Ook in de uitstalling kaart met wiegje waaronder: gelukgewenscht met Uw kindje.
Er is een begin gemaakt met het steriliseeren v. Joden uit gemengde huwelijken. Men wilde allen tegelijk behandelen, doch dit was onmogelijk, daar nu reeds de ziekenhuizen vol liggen met deze patiŽnten.
Vrouwelijke conducteurs op de trams.
In Driebergen raadzaal in de rouw bij afscheid v.d. burgemeester. Thans vervangen door een van de 3-maandelijksche cursus.
Amsterdam stil en gedrukt. Winkels saai, niets te koop. Hirsch gesloten, Bonnetterie zal sluiten, evenals Gerzon.
{vel 38}

26 Mei Voorgaande nacht weer zwaar gevlogen en geschoten boven ons. Hulzen in 't dorp
gevallen, ook in onzen tuin. De Grb. jongens die op hadden moeten komen v. arbeidsdienst en die n. Dortmund gebracht waren, zijn weer teruggestuurd, want met de laatste aanvallen was zoowat alles er plat. Eťn vertelt hoe ze 's avonds in een 22 m. diepe schuilkelder gingen, waar 10.000(?) menschen in konden, ziekenzaal, enz. er in. Telkens dreunde alles v.d. ontploffingen. 's Morgens om 6 uur er uit komende, liepen ze twee uur over puinhopen, alvorens er uit te komen. Een ander vertelde met een groepje v. 20 te zijn geweest; 15 Holl. en 5 Russen. Hun schuilkelder was op slot, dus kropen ze tegen een muur, met zakken over het hoofd. Lagen daar uren, toen 't bombardement over was, kropen ze tevoorschijn, geheel ongedeerd. Rondom puinhopen.

29 Mei. Voorafgaande nachten veel vlt. en schieten. Eenige in de buurt neergekomen, o.a. bij
hatert op kwekershuis. Huis verwoest, boomgaard verbrand, menschen in de kelder ongedeerd. De D. wilden de patiŽnten v. krankzinnigengestichten en zenuwinrichtingen steriliseeren, de Dr. hebben geweigerd dit uit te voeren.
Deze morgen n. den Bosch. Bus te laat, dus trein gemist, pas om 12 uur uit Nijmegen, 13 in den Bosch. Gegeten bij M.L.{?} en Vught opgebeld. In V. de S.en gesproken, mevr.X en bij Chose.


     [1] Mohne. P.S.

 

Terug naar bladzijde 97

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 99